Grad Velika Gorica

Obavijesti

Savjetovanje s javnošću: Nacrt Programa građenja komunalne infrastrukturena području Grada Velike Gorice za 2019. godinu

Ovim programom utvrđuju se komunalna infrastruktura koji će se graditi u 2019. godini, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18) i odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj: 94/13. i 73/17.).

Program građenja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa.

Financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture sukladno članku 75. Zakona o komunalnom gospodarstvu financira se sredstvima:

- komunalnog doprinosa;
- komunalne naknade;
- iz cijene komunalne usluge;
- iz naknade za koncesiju;
- iz proračuna jedinice lokalne samouprave;
- fondova Europske unije;
- iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom i
- donacija.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Savjetovanje s javnošću traje od 17.10.2018. do 15.11.2018.

Priloženo:

Nacrt Programa građenja komunalne infrastrukturena području Grada Velika Gorica za 2019. godinu (ZIP)