Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: utvrđivanju građevne čestice - Šiljakovina


REPUBLIKA HRVATSKA
Zagrebačka županija
Grad Velika Gorica
Upravni odjel za provedbu dokumenata
prostornog uređenja i građenja

KLASA: UP/I-350-05/18-05/000068
URBROJ: 238-31-01/061-18-0005
Velika Gorica, 09.10.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
MLADEN LUČAN, HR-10413 ŠILJAKOVINA, ĐURE LUČANA 5
- dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za
- STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA, izgrađena na katastarskim česticama 1283 i 1284 k.o. Šiljakovina, u naselju Šiljakovina, Ulica Đure Lučana 5.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23.10.2018 u 09:00 sati, na lokaciji Komunalni centar, Velika Gorica, Ljudevita Posavskog 45, 1. kat, ispred sobe 123.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO
Ines Ciglar, dipl.ing.arh.