Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Obavijesti

Najava 9. sjednice Gradskog vijeća

vijece9. sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice sazvana je za 20. 09. 2018. godine s početkom u 14,00 sati, u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica. Predložen je sljedeći dnevni red:

1. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Velike Gorice za 2018. godinu

2. Prijedlog Odluke o otpisu dugova fizičkim osobama

3. Prijedlog Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Rakitovec

4. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o gradnji komunalne infrastrukture sa tvrtkom KAMGRAD PROJEKT d.o.o. iz Zagreba, Josipa Lončara 11

5. Odluka o prodaji suvlasničkih dijelova nekretnina u vlasništvu Grada Velike Gorice

6. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

7. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja gradonačelniku Grada Velike Gorice za potpisivanje Ugovora o sakupljanju i zbrinjavanju napuštenih ili izgubljenih životinja

8. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Velike Gorice unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.

Materijali za 9. sjednicu Gradskog vijeća (OneDrive)