Grad Velika Gorica

Obavijesti

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Rakitovec

Dana 23. siječnja 2018. godine Gradonačelnik Grada Velike Gorice donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš l. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Rakitovec, KLASA:350-07/2018-01/04, URBROJ:238-31-13/02130-2018-1 temeljem koje je Upravni odjel za urbanizam i zaštitu okoliša Grada Velike Gorice u suradnji s Upravnim odjelom za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije proveo postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Rakitovec.

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Rakitovec utvrđeno je da I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Radne zone Rakitovec ne će imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, pa se na osnovu toga donosi Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Rakitovec.

Odluka (PDF)