- Grad Velika Gorica - http://www.gorica.hr -

Obavijest o upisu djece u dječje vrtiće na području Grada Velike Gorice za pedagošku godinu 2018/2019.

Posted By Gorica.hr On 19.04.2018. @ 12:29 In Obavijesti | Comments Disabled

Roditelji odnosno skrbnici djece predškolske dobi koji su zainteresirani za upis djece u predškolske ustanove na području Grada Velike Gorice trebaju podnijeti zahtjeve za upis djece u dječje vrtiće. Zahtjevi se podnose od 2. do 15. svibnja 2018. g. na web stranici eUpisi koja se nalazi na poveznici: www.eupisi.gorica.hr

Zahtjev za upis djeteta može se podnijeti isključivo elektronskim putem u jedan dječji vrtić. Za online prijavu neophodno je imati adresu elektroničke pošte (e-mail). U slučaju da Vam je potrebna pomoć, možete se obratiti dječjem vrtiću kojeg ste odabrali. U navedenom razdoblju, u svakom dječjem vrtiću bit će dostupna osoba koja pruža pomoć pri podnošenju zahtjeva u sljedećim terminima:
ponedjeljak: 15 – 18 h
utorak – četvrtak: 11 – 14 h

na adresama sjedišta dječjih vrtića:
Dječji vrtić Ciciban – Vidrićeva 2
Dječji vrtić Velika Gorica – Pucekovićeva 2
Dječji vrtić Žirek – Tomaševićeva 17c
Dječji vrtić Lojtrica – Velika Mlaka, Smendrovićeva 9
Dječji vrtić Koraci – A. Stepinca 12

Prilikom odabira vrtića i programa, molimo Vas da obratite pažnju na Plan upisa koji definira broj slobodnih mjesta u pojedinom programu sukladno dobi djeteta.

U zahtjevu se mogu navesti dvije lokacije unutar jednog vrtića.

Dječji vrtić Ciciban

Velika Gorica, Vidrićeva  2 – sjedište

Velika Gorica, Kolareva 39

Velika Gorica, Kolareva 43b

Dječji vrtić Velika Gorica

Velika Gorica, Pucekovićeva 2 – sjedište

Velika Gorica, Kurilovečka 3

Vukovina, Stara cesta 14

Buševec, Trg seljačke sloge 7

Mraclin, L. Galekovića 50

Dječji vrtić Žirek

Velika Gorica, Tomaševićeva 17c – sjedište

Velika Gorica, Koprivnička 2

Velika Gorica, Zagrebačka 124

Velika Gorica, J. Dobrile 8

Velika Gorica, P. Svačića 12

Dječji vrtić Lojtrica

Velika Mlaka,  Smendrovićeva 9 – sjedište

Velika Mlaka, Školska 20

Mičevec, Savska 1

Gradići, Lj.Gaja  3

Donja Lomnica, Školska 2

Donja Lomnica, Školska 4

Privatni dječji vrtić Koraci

Velika Gorica, Alojzija Stepinca 12 – sjedište

Velika Gorica, Mate Lovraka 20

Velika Gorica, Mate Lovraka 43

Zahtjevi se podnose za ostvarivanje sljedećih programa predškolskog odgoja i obrazovanja:

1. REDOVITI CJELODNEVNI PROGRAM – SVI DJEČJI VRTIĆI
 za djecu u dobi od navršenih godinu dana do polaska u osnovnu školu

2. POSEBNI I ALTERNATIVNI CJELODNEVNI PROGRAMI za djecu u dobi od tri godine do polaska u školu:

DJEČJI VRTIĆ CICIBAN
- program ranog učenja engleskog jezika – Kolareva 39
– program ranog učenja njemačkog jezika – Kolareva 43b
– dramsko-scenski program – Vidrićeva 2
– Montessori program – Vidrićeva 2

DJEČJI VRTIĆ LOJTRICA
- sportski program – Velika Mlaka, Smendrovićeva 9
- program ranog učenja engleskog jezika – Velika Mlaka, Smendrovićeva 9
- program ranog učenja engleskog jezika – Gradići, Lj. Gaja 3
- Montessori program – Velika Mlaka, Smendrovićeva 9

DJEČJI VRTIĆ VELIKA GORICA
- Montessori program – Pucekovićeva 2
- program ranog učenja engleskog jezika – Pucekovićeva 2
- dramsko-scenski program – Pucekovićeva 2
- program ranog učenja engleskog jezika – Kurilovečka 3
- Montessori program – Kurilovečka 3

DJEČJI VRTIĆ KORACI
- program ranog učenja engleskog jezika – A. Stepinca 12
- sportski program – A. Stepinca 12

DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
– program za djecu s teškoćama u razvoju – Ulica kralja Petra Svačića 12
– za upis potrebno priložiti Nalaz i mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja
– program ranog učenja engleskog jezika – Ulica kralja S.Tomaševića 17c

3. PROGRAM PREDŠKOLE
– Dječji vrtići Ciciban, Lojtrica, Velika Gorica i Žirek – obvezan program za djecu u godini
prije polaska u osnovnu školu (odnosi se na djecu koja ne polaze dječji vrtić)

Uz podnošenje Zahtjeva potrebno je elektronskim putem priložiti sljedeće dokumente (skenirane/fotografirane):

- rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta,
- uvjerenje (potvrdu) o prebivalištu djeteta ili osobna iskaznica,
- uvjerenja o prebivalištu ili osobne iskaznice roditelja/skrbnika,
- medicinsku dokumentaciju koja potvrđuje teškoću u razvoju djeteta (nalazi stručnjaka zdravstvenih ustanova, povijest bolesti, otpusno pismo i sl.) i Rješenje Jedinstvenog tijela vještasčenja ili HZZO,
- za dijete koje živi u iznimno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama – dokaz o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu – Rješenje Centra za socijalnu skrb,
- za dijete roditelja invalida Domovinskog rata – Rješenje o utvrđivanju postojanja invaliditeta,
- za dijete roditelja s invaliditetom – Nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja u kojem je navedena težina oštećenja zdravlja 3. i 4. stupnja ili drugi dokument koji dokazuje navedeni stupanj, kategoriju ili postotak invaliditeta,
- dokaz o zaposlenju roditelja – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji (izdana u vrijeme trajanja upisa),
- dokaz o redovitom školovanju roditelja – potvrda obrazovne ustanove o redovitom školovanju
- dokaz o samohranosti roditelja – rodni list djeteta ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta, smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja, Rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta, Rješenje Centra za socijalnu skrb o lišenju poslovne sposobnosti i oduzimanju roditeljske skrbi, dokument kojim se dokazuje dugotrajno liječenje ili izdržavanje kazne zatvora,
- za dijete iz jednoroditeljske obitelji – dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu (presuda o razvodu braka ili izjava ovjerena kod javnog bilježnika),
- za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – rješenje, odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
- za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece – za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta,
- za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – rješenje o pravu na doplatak za djecu,
- potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić.

Originalnu dokumentaciju roditelji primljene djece dostavljaju prilikom upisa djeteta, odnosno prije potpisivanja ugovora.
Djeca s teškoćama u razvoju ne podliježu postupku bodovanja. O upisu djeteta s teškoćama u razvoju odlučuje Povjerenstvo za upis djece dječjeg vrtića na temelju dokumentacije i procjene stručnog tima.

Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) propisane su prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće. Ukoliko dječji vrtić zbog nedostatka prostora ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja za upis u redoviti program, prednost ostvaruju:
- dijete roditelja invalida Domovinskog rata i dijete osobe s invaliditetom
- dijete oba zaposlena roditelja
- dijete samohranog zaposlenog roditelja
- dijete zaposlenog roditelja iz jednoroditeljske obitelji
- dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi
- dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece
- dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu
- dijete čija su oba roditelja na redovitom školovanju
- dijete čiji je jedan roditelj na redovitom školovanju, a drugi roditelj zaposlen
- dijete čiji je jedan roditelj zaposlen ili na redovitom školovanju, a drugi nezaposlen
- dijete koje nije upisano prethodne godine iako je tada ostvarilo uvjete za upis, a čiji su roditelji predali zahtjev u upisnom roku prethodne godine u isti dječji vrtić
- dijete koje je bilo upisano u dječji vrtić, ali je u tijeku godine ispisano zbog objektivnih razloga (zdravstveni problemi, problemi adaptacije i sl) te se ponovno upisuje u isti dječji vrtić
- dijete u godini prije polaska u osnovnu školu

Stručni tim dječjeg vrtića obavit će inicijalni razgovor s upisanom djecom i roditeljima.

Rezultati upisa djece u dječje vrtiće objavit će se na mrežnim stranicama dječjih vrtića (www.vrtic-vg.hr , www.dv-ciciban-vg.hr , www.dv-zirek.hr , www.dv-lojtrica.hr , www.dvprvikoraci.com )
30. svibnja 2018.g.

Roditelj ima pravo podnijeti prigovor na rezultate upisa Upravnom vijeću dječjeg vrtića u roku od 8 dana od dana objave rezultata upisa.

Djeca upisana slijedom ove obavijesti uključuju se u dječji vrtić početkom pedagoške godine (3. rujna 2018. g.), a tijekom godine ukoliko to želi roditelj i postoji slobodno mjesto.
Sudjelovanje roditelja u ukupnoj cijeni pojedinih programa (osim programa predškole – koji je za roditelja besplatan) utvrđuje se u skladu s odlukama Gradskog vijeća Grada Velike Gorice, ovisno o vrsti i trajanju programa.

Plan upisa 2018/19. – broj slobodnih mjesta prema lokacijama i godinama rođenja djece [1] (PDF)


Article printed from Grad Velika Gorica: http://www.gorica.hr

URL to article: http://www.gorica.hr/2018/04/obavijest-o-upisu-djece-u-djecje-vrtice-na-podrucju-grada-velike-gorice-za-pedagosku-godinu-20182019/

URLs in this post:

[1] Plan upisa 2018/19. – broj slobodnih mjesta prema lokacijama i godinama rođenja djece: http://www.gorica.hr/dokumenti/vrtici-plan-1819.pdf

Grad Velika Gorica - Gorica.hr - Službeni gradski portal