Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Obavijesti

Savjetovanje s javnošću: Strategija razvoja Grada Velike Gorice 2018. - 2023.

grad1Strategija razvoja Grada Velike Gorice 2018. – 2023. temeljni je strateški dokument koji služi za planiranje razvoja u razdoblju 2018. – 2023. g. Cilj Strategije jest osigurati temelj za implementaciju mjera koje će doprinijeti ispunjenju strateških ciljeva i vizije Grada u narednom razdoblju, što će u konačnici dovesti do poboljšanja kvalitete života lokalnog stanovništva.

U okviru ovog dokumenta identificirana su tri strateška cilja Grada koji predstavljaju skup jasno formuliranih i međusobno sukladnih ishoda nastalih na temelju analize područja. Odgovor su na identificirane potrebe, a usmjereni su na dostizanje ciljanog stanja prikazanoga u viziji. Prati ih 11 prioriteta.

Ciljevi koji su identificirani su:

• Osigurati preduvjete za daljnji razvoj gospodarstva;
• Poboljšati kvalitetu života kroz poboljšanje javne i privatne komunalne infrastrukture;
• Osigurati pozitivan rast i razvoj zajednice i društvenih djelatnosti

Putem ove javne rasprave se mogu poslati i projekti za koje se smatra da su od strateške važnosti za Grad Veliku Goricu putem obrasca koji se nalazi u prilogu: Obrazac – prijava projekata.

Savjetovanje s javnošću od 02.03.2018. do 31.03.2018.

Strategija razvoja Grada Velike Gorice 2018. – 2023. (ZIP)