Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Obavijesti

Anketa o smjenskom radu dječjih vrtića: Poziv roditeljima djece predškolske dobi s područja Grada Velike Gorice


Poštovani roditelji i skrbnici djece predškolske dobi,

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku najavilo je objavu Javnog poziva za financiranje smjenskog rada u dječjim vrtićima sa ciljem prilagodbe radnog vremena dječjih vrtića zaposlenim roditeljima. Objava Javnog poziva očekuje se u prvoj polovini ožujka 2018. godine.

Grad Velika Gorica se, kao osnivač dječjih vrtića, priprema za prijavu na navedeni Javni poziv. Kako bismo se što bolje pripremili, ovim putem želimo ispitati potrebe roditelja za smjenskim radom u dječjim vrtićima. Stoga Vas molimo da, ako imate takvu potrebu, ispunite anketu koja se nalazi u prilogu ovoga Poziva.

Ako Vaše dijete već polazi dječje vrtiće Velika Gorica, Ciciban, Žirek i Lojtrica, molimo Vas da ispunjenu anketu predate u tajništvo dječjeg vrtića.

Ako Vaše dijete ostvaruje program predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača ili ne ide u dječji vrtić, ali ste zainteresirani za upis u dječji vrtić, potpisanu i skeniranu anketu možete poslati na e-mail adresu djeca@gorica.hr

Anketu trebaju ispuniti isključivo roditelji koji su zainteresirani za upis djeteta u odgojne skupine koje rade u smjenama, odnosno oni roditelji koji imaju potrebu za produženim radnom vremenom vrtića do 21 h. Naglašavamo da se radi o 10-satnom programu predškolskog odgoja i obrazovanja što znači da dijete ne može boraviti u vrtiću više od 10 sati.

Rok za predaju ankete je 9. ožujka 2018. g.

Pozivamo Vas da svojim prijedlozima ukažete na Vaše potrebe kako bismo unaprijedili institucionalnu brigu o djeci predškolske dobi sa ciljem razvijanja predškolskog sustava koji je dostupan, inkluzivan i prilagodljiv potrebama djece i roditelja.

Priloženo:

Anketni upitnik (DOC)