Grad Velika Gorica

Obavijesti

Savjetovanje s javnošću: Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Velike Gorice

vgcistocaGrad Velika Gorica, u skladu s Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine broj 50/2017), dužan je donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Velike Gorice.

Prijedlog odluke izradio je Ured za zaštitu okoliša Grada Velike Gorice u suradnji s komunalnim društvom VG Čistoća d.o.o. i stručnim konzultantom, a prije upućivanja na donošenje Gradskome vijeću, provest će se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od 30 dana, putem objave na internetskim stranicama Grada. Donošenjem ove Odluke sustav odvoza komunalnog otpada s područja Grada Velike Gorice biti će u potpunosti usklađen s važećim propisima.

Odluku je moguće pregledati na sljedećem linku, gdje se može preuzeti i obrazac za davanje primjedbi i prijedloga:

Savjetovanje s javnošću od 24.01.2018. do 22.02.2018.