Grad Velika Gorica

Vijesti

Aglomeracija Velika Gorica: Stigla odluka o financiranju

procistacOdluka o financiranju iz fondova Europske unije za projekt Aglomeracije stigla je iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

- Iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike stigla nam je Odluka o financiranju iz fondova Europske unije projekta Sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracija Velika Gorica.
Pred nama je najveći projekt izgradnje komunalne infrastrukture u povijesti Velike Gorice i Turopolja – objavio je gradonačelnik Dražen Barišić.

Projekt Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica obuhvaća uže područje grada Velike Gorice i sjeverozapadna naselja, naselja sjeveroistočno od grada Velike Gorice (šire područje Črnkovca), te naselja Donjeg Turopolja – sveukupno projektom je obuhvaćeno 25 naselja (Velika Gorica, Lukavec, Kobilić, Bapča, Drenje Šćitarjevsko, Šćitarjevo, Črnkovec, Lekneno, Trnje, Obrezina, Novaki Šćitarjevski, Sasi, Selnica, Mala Kosnica, Velika Kosnica, Petina, Buševec, Ogulinec, Mraclin,Okuje, Gornje Podotočje, Kuče, Turopolje, Rakitovec, Vukovina, Staro Čiče.)

Projektom će se dograditi i rekonstruirati 145 km sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda po navedenim naseljima (124 km nove mreže i 24 km rekonstrukcija postojeće mreže, izgradnja 39 novih crpnih stanica i rekonstrukcija 9 postojećih crpnih stanica).

odluka