Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta – Rješenje o utvrđivanju građevne čestice - Šiljakovina


I. Zbog pogreške u javnom pozivu za uvid u spis predmeta od 26.10.2017. u ovom postupku za donošenje rješenja o utvrđivanju građevne čestice, po zahtjevu koji je podnijela Nada Zlodi, Josipa Kovačića 12, Šiljakovina, isti poziv se zamjenjuje ovim javnim pozivom.

II. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice, koja građevna čestica bi se po prijedlogu podnositeljice zahtjeva Nade Zlodi, Josipa Kovačića 12, Šiljakovina, sastojala od:
katastarskih čestica k.č.br. 693, dijela k.č.br. 694/1, dijela k.č.br. 708, dijela k.č.br. 689/2 i dijela k.č.br. 692, sve k.o. Šiljakovina.

III. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 16.11.2017. (četvrtak) u 12,00 sati,
u Upravnom odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja Grada Velika Gorica, soba 120, u Velikoj Gorici, Kneza Ljudevita Posavskog 45.

IV. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

V. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.