Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Obavijesti

Najava 3. sjednice Gradskog vijeća

vijece3. sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice sazvana je za 12. listopada 2017. godine (četvrtak) s početkom u 13,00 sati, u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37.

1. a) Izvješće Mandatnog povjerenstva o prestanku mandata i utvrđivanju mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Velike Gorice
b) Polaganje prisege

2. Prijedlog Zaključka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća

3. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Velike Gorice za 2017. godinu

4. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Velike Gorice za 2017. godinu

5. Prijedlog Odluke o izdvajanju dijela naselja Selnica Šćitarjevska i pripajanju istog naselju Črnkovec, te izdvajanju dijela naselja Črnkovec i pripajanju istog naselju Selnica Šćitarjevska

6. Prijedlog Odluke o izdvajanju dijela naselja Lazi Turopoljski i pripajanju istog naselju Mraclin

7. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća jedinica mjesne samouprave Gudci i Sop Bukevski

8. Prijedlog Zaključka o imenovanju članova u Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Grada Velike Gorice

9. Prijedlog Zaključka o imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja

10. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja Gradonačelniku Grada Velike Gorice za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnine sa Srednjom strukovnom školom Velika Gorica

Materijali za 3. sjednicu Gradskog vijeća (OneDrive)