Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: odvodnja otpadnih voda naselja Donjeg Turopolja, spojni kanal CS 'Velika Kišovina'


I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – odvodnja otpadnih voda naselja Donjeg Turopolja, spojni kanal CS “Velika Kišovina” – UPOV Velika Gorica, 2. skupine,
na katastarskim česticama k. č. broj 385/8, 393/13, 626, 589/2, 589/1, 592/2, 596 i 506/7 k.o. Novo Čiče, k. č. broj 495, 508, 58, 66/1, 66/2, 67/2, 67/1, 502/2 i 510 k.o. Staro Čiče, k. č. broj 523, 47, 46/1, 521/1 i 520 k.o. Gornje Podotočje, k. č. broj 1060, 9, 1062/1, 1044/2, 1044/1, 12, 13/1, 14/1, 14/5, 14/2, 1062/3, 1064/1 i 369/2 k.o. Vukovina, k. č. broj 568/7, 1843, 568/1, 565, 248, 289, 606/1, 625/1, 631/2, 631/3, 735 i 736/13 k.o. Kuče.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17.10.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja Grada Velika Gorica, Velika Gorica, Ljudevita Posavskog 45 (zgrada VG Goričanka), soba 122.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.