Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: pješačko - biciklistička staza od križanja D30 i ŽC304100 do Starog Čiča


I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za:
- građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – pješačko – biciklistička staza od križanja D30 i ŽC304100 do Starog Čiča, 3. skupine,
na katastarskim česticama k.č.br. 583, 592/2 i 564/19, sve k.o. Novo Čiče i k.č.br. 502, 291, 292, 293, 295/1, 295/2, 296, 297/2, 298/2, 298/3, 298/1, 297/1, 299, 306, 501, 500, 308, 309, 310, 311/1, 312/2, 312/1, 313, 316/5, 316/13 i 316/14, sve k.o. Staro Čiče.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 19.09.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, Velika Gorica – soba 126.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.