- Grad Velika Gorica - http://www.gorica.hr -

Natječaj za dodjelu potpora poduzetnicima za pojedinačne nastupe na manifestacijama za 2017. godinu

Posted By Gorica.hr On 14.02.2017. @ 12:42 In Obavijesti | Comments Disabled

Temeljem članka 11. Pravilnika za dodjelu potpora poduzetnicima za pojedinačne nastupe na manifestacijama (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj: 2/2014.) raspisuje Natječaj za dodjelu potpora poduzetnicima za pojedinačne nastupe na manifestacijama za 2017. godinu

I.
Grad Velika Gorica u cilju poticanja razvoja poduzetništva dodijelit će financijska sredstva u vidu potpora za pojedinačne nastupe poduzetnika na manifestacijama.

II.
Manifestacije u smislu ovog natječaja su: sajmovi, izložbe, natjecanja i slične manifestacije, koje su organizirane s namjerom predstavljanja, promocije ili ocjenjivanja proizvoda i usluga pojedinih poduzetnika.

III.
Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju subjekti malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine br. 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13), sa sjedištem, a obrtnici i prebivalištem na području Grada Velike Gorice.

Korisnici potpore ne mogu biti:
- subjekti malog gospodarstva koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i
ribarstvom
- subjekti malog gospodarstva koji se bave točenjem pića, kockanjem, kladioničarskim i
sličnim djelatnostima.

IV.
Potpora se može dodijeliti pojedinačnim izlagačima za nastupe na manifestacijama u zemlji ili inozemstvu isključivo za:
- zakup, uređenje i opremanje izložbenog prostora
- trošak izrade promidžbenih materijala koji se koriste na manifestaciji

U druge svrhe se ne može koristiti.

V.
Potpora se neće odobriti pojedinačnim izlagačima za izlaganje u okviru zajedničkog nastupa na manifestaciji niti za pojedinačni nastup ako izlagač može sudjelovati u zajedničkom organiziranom nastupu na istoj manifestaciji za koji su organizatoru zajedničkog nastupa odobrena sredstva.

VI.
Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća pojedinačno ili u skupinama do završetka Natječaja ili do utroška sredstava.
Prednost pri dodjeli potpore za pojedinačne nastupe na manifestacijama imat će subjekti malog gospodarstva:
- kojima je osnovna djelatnost proizvodna, djelatnost tradicijskog ili umjetničkog obrta
(dokaz-Uvjerenje o statusu tradicijskog/umjetničkog obrta),
- kojima u tekućoj godini nije dodijeljena potpora za nastupe na sajmu.

VII.
Visina potpora može iznositi do 50% troškova, a najviše
- do 3.000,00 kuna za nastupe na manifestacijama u Hrvatskoj
- do 7.000,00 kuna za nastupe na manifestacijama u inozemstvu

Pojedinom korisniku mogu se dodijeliti dvije potpore u tekućoj kalendarskoj godini

Dodijeljene potpore temeljem ovog natječaja smatraju se potporama male vrijednosti.

VIII.
Podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore dostavlja sljedeću dokumentaciju:
• Obrazac Zahtjeva za dodjelu potpore
• Obrazac Izjave o korištenim državnim potporama male vrijednosti
• Obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti povezanih subjekata
• Obrazac Skupne izjave
• Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema državni (ne starija od 30 dana)
• Rješenje ili Izvadak iz sudskog/obrtnog registra
• Preslika obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnih subjekata
prema NKD-u (trgovačka društva)
• Ugovor ili račun iz tekuće kalendarske godine s dokazom o obavljenom plaćanju (izvodi sa žiro-računa)
– na računima/ugovorima moraju biti specificirani troškova (namjena) u suprotnom
se neće prihvatiti
– računi /ugovor mora biti na hrvatskom jeziku (prevedeni ako se radi o inozemnoj
manifestaciji)
• opis manifestacije
• taksa 20kuna

Zahtjevi se mogu podnijeti najranije 30 dana prije održavanja manifestacije.

Natječaj će se objaviti na službenoj stranici Grada Velike Gorice i na oglasnoj ploči gradske uprave.
Obrazac Zahtjeva za dodjelu potpora poduzetnicima za pojedinačne nastupe na manifestacijama u 2017.godini, obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti, obrazac Skupne izjave, obrazac Izjave o korištenim potporama povezanih subjekata i obrazac Izvješća o namjenskom korištenju potpore za pojedinačni nastup na manifestaciji mogu se podići u Upravnom odjelu za poduzetništvo, investicije i fondove EU ili na stranici Grada Velike Gorice ( www.gorica.hr).

IX.
Gradonačelnik donosi zaključke o dodjeli potpora za pojedinačne nastupe poduzetnika na manifestacijama, a odobrena sredstva (potpore) isplaćuju se na žiro račun korisnika sredstava po potpisu Ugovora.

X.
Po završetku manifestacije, Korisnik potpore je dužan u roku od 15 dana dostaviti u Upravni odjel dokaz o sudjelovanju na manifestaciji (fotografije, katalog sudionika).

XI.
Natječaj će biti otvoren do 30.11.2017. godine ili do iskorištenja sredstava.

XII.
Zahtjevi za dodjelu potpora dostavljaju se osobno na adresu:

Grad Velika Gorica
Upravni odjel za poduzetništvo, investicije i fondove EU
Šetalište Franje Lučića 15
Povjerenstvo za dodjelu potpora za pojedinačne nastupe na manifestacijama

Informacije: Upravni odjel za poduzetništvo, investicije i fondove EU, telefon: 01/5520 522

Priloženo:

Dokumentacija [1] (ZIP)


Article printed from Grad Velika Gorica: http://www.gorica.hr

URL to article: http://www.gorica.hr/2017/02/natjecaj-za-dodjelu-potpora-poduzetnicima-za-pojedinacne-nastupe-na-manifestacijama-za-2017-godinu/

URLs in this post:

[1] Dokumentacija: http://www.gorica.hr/dokumenti/manifestacije2017.zip

Grad Velika Gorica - Gorica.hr - Službeni gradski portal