Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: građevina infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije


I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
- građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije KB 20 kV TS 20/0,4 kV čvor Kosnica – TS 20/0,4 kV Velika Kosnica,
na katastarskim česticama k.č.br. 495/1, 321/71, 321/97, 503, 499, 466/1, 245/4, 152/7, 152/9, 152/1 i 466/6 k.o. Kosnica.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.02.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, Velika Gorica – soba 126.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.