Grad Velika Gorica

Vijesti

Grad potiče razvoj poduzetništva i obrtništva

rakitovec2S ciljem poticanja razvoja obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva, Grad Velika Gorica će i u ovoj godini provoditi niz mjera i aktivnosti. Kroz program dodjele bespovratnih financijskih sredstava dijelit će se potpore koje mogu ostvariti obrti, mala i srednja trgovačka društva sa sjedištem (a obrtnici i s prebivalištem) na području Grada Velike Gorice.

Potpore za poduzetnike početnike mogu ostvariti svi koji nisu registrirani duže od 24 mjeseca u trenutku objave natječaja. Sredstva će moći iskoristiti za nabavu opreme, alata, strojeva, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata, preuređenje i nadogradnju strojeva i opreme, unutarnje uređenje poslovnog prostora, nabavu uredskog i radnog namještaj, nabavu računalne opreme, računalnih programa i sustava, promociju i marketinške aktivnosti, izobrazbu vlasnika i zaposlenika te certificiranje proizvoda. Moguće je dobiti iznos do 90 % ulaganja, najviše 15 tisuća kuna.

Cilj je očuvati tradicijske, deficitarne i proizvodne djelatnosti

Potpore za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti dodjeljivat će se u maksimalnom iznosu do 20 tisuća kuna, odnosno 90 % ulaganja, s tim da minimalni iznos ukupnog ulaganja (bez PDV) mora biti 5000 kuna. Dobivenim sredstvima moći će se nabaviti oprema i alat, urediti poslovni prostor, može se koristiti za promotivne aktivnosti (troškove izrade promidžbenih materijala i drugo), certifikate kvalitete i znakova, stjecanje statusa tradicijskog/umjetničkog obrta ili educiranje djelatnika.

Potpore za gospodarske manifestacije namijenjene su zakupu, uređenju i opremanju izložbenog prostora te za izradu promidžbenih materijala koji se koriste na manifestaciji. Moguće je dobiti do 50 % troškova, odnosno najviše 3000 kuna za nastupe na manifestacijama u Hrvatskoj te do 7000 kuna za one u inozemstvu.

Za pokriće troškova tehničke pomoći i ostalih konzultantskih usluga u prijavi i provedbi projekata koji će se financirati sredstvima EU te u pripremi ostale dokumentacija prema uvjetima natječaja moguće je ostvariti potpore do 50 % ulaganja, najviše do 20 tisuća kuna, a mentori praktične nastave mogu dobiti iznos od najviše 3000 kn po naučniku. Bitno je da se pogoni i radionice za izvođenje praktične nastave nalaze se na području Grada Velike Gorice, da posjeduju dozvolu (licencu) te da osiguravaju novčanu naknadu naučnicima.

Stipendije za deficitarna obrtnička zanimanja

Kroz programe obrazovanja želi se potaknuti stvaranje poduzetništvu usmjerenog kadra. Grad će stoga i ove godine stipendirati učenike prvih razreda koji upisuju deficitarno zanimanje u trogodišnjem programu obrazovanja, s iznosom od 500 kuna mjesečno. Cilj je ovog programa povećati interes mladih za obrazovanje u deficitarnim obrtničkim zanimanjima, usvajati ključne vještine i kompetencije u deficitarnim obrtničkim zanimanjima te osigurati kvalitetno obrazovane kadrove koji mogu potaknuti zapošljavanje ili samozapošljavanje u obrtništvu.

Poduzetnička infrastruktura

Razvoj poduzetničkih zona važan je za svaku lokalnu sredinu, pa tako i za naš grad. Kako bi se stvorila poslovna klima pogodna za investiranje provode se poticajne mjere kroz subvencije i olakšice investitorima. Komunalni doprinos umanjuje se tako u rasponu od 10 – 92 %, a investitori su oslobođeni i plaćanja komunalne naknade: 100 % u prvoj godini, 50 % u drugoj godini te 25 % u trećoj godini.
U cilju što bržeg rješavanja administrativnih prepreka uveden je model „osobnog investicijskog pratitelja“. Njihova je zadaća pomaganje investitorima u ishođenju potrebne dokumentacije te u aktivnostima koje bi dovele do ostvarenja planirane investicije u najkraćem mogućem roku.

Svi koji trebaju investicijskog pratitelja mogu se obratiti na tel: 01 5520 526 ili na 01 5559 382.

Poduzetnička potporna institucija

VE–GO–RA je lokalna poduzetnička potporna institucija koja se bavi poticanjem gospodarskog razvoja Velike Gorice. U svom radu VE-GO-RA posebnu pažnju posvećuje unapređenju poduzetničkog okruženja, pa će u 2017. godini velikogoričkim poduzetnicima biti na raspolaganju usluge savjetovanja i informiranja te različiti edukativni programi.
Kroz savjetovanje i informiranje bit će omogućeno pružanje informacija o mogućnostima i načinima pokretanja vlastitog posla, informiranje o poduzetničkim aktualnostima i natječajima putem redovitog newslettera, tumačenje natječaja EU fondova i drugih programa sufinanciranja, besplatno financijsko savjetovanje za poduzetnike u poteškoćama te besplatno pravno savjetovanje kod naplate potraživanja i sporova u gospodarskom poslovanju.

Edukacije će obuhvatiti mini MBA program za mlade poduzetnike, cjelodnevne seminare o unapređenju prodaje, poslovnom pregovaranju, upravljanju društvenim mrežama i rješavanju reklamacije, poludnevne edukacije na temu nadzora nad nelegalnim uredskim programima, primjene propisa radnog zakonodavstva kao i obveze poslodavaca po aktivnim zakonima RH.
Edukacija o izradi projektne dokumentacije obuhvatit će poslovne planove, studije izvedivosti te natječajnu dokumentaciju za bespovratna sredstva.

Više informacija o programima koje provodi Razvojna agencija Grada Velika Gorica dostupno je putem email adrese info@vegora.hr i web stranice www.vegora.hr