- Grad Velika Gorica - http://www.gorica.hr -

Natječaj za dodjelu Stipendije Grada Velike Gorice za školsku godinu 2016./2017.

Posted By exporter-4 On 06.10.2016. @ 08:30 In Obavijesti | Comments Disabled

I.
Grad Velika Gorica dodijelit će:
a) 30 stipendija za uspjeh u školovanju – 15 učeničkih i 15 studentskih
b) 20 stipendija prema socijalnom statusu – 10 učeničkih i 10 studentskih

II.
1. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije za uspjeh u školovanju imaju učenici i studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

• da su redovni učenici trećeg ili četvrtog razreda srednje škole, odnosno da su redovni studenti druge ili više godine studija na području Republike Hrvatske
• da prosjek ocjena za prethodne dvije godine školovanja za učenike nije manji od 4,5, a za studente nije manji od 4,5 (za studente 2. godine dodiplomskog studija računa se samo prosjek prve godine studija)
• s prebivalištem od najmanje 5 godina na području Grada Velike Gorice
• da su državljani Republike Hrvatske
• da nisu stariji od 26 godina

2. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije prema socijalnom statusu imaju učenici i studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

• da su redovni učenici trećeg ili četvrtog razreda srednje škole, odnosno redovni studenti druge ili više godine studija na području Republike Hrvatske
• da prosjek ocjena za prethodne dvije godine školovanja za učenike nije manji od 3,8 odnosno da prosjek ocjena za studente nije manji od 3,5 (za studente 2. godine dodiplomskog studija računa se samo prosjek prve godine studija)
• s prebivalištem od najmanje 5 godina na području Grada Velike Gorice
• da zadovoljavaju najmanje jedan uvjet iz članka 24. Pravilnika o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija koji dokazuju potvrdama iz glave IV. točke 2. ovog natječaja
• da su državljani Republike Hrvatske

III.
Stipendija Grada Velike Gorice dodjeljuje se za 12 mjeseci, računajući od 1. rujna 2016. godine. Iznos stipendije je:
• za učenike 500,00 kuna mjesečno
• za studente 1.000,00 kuna mjesečno

IV.
Uz prijavu za dodjelu stipendija (obrazac se podiže na internet stranici www.gorica.hr ili na porti Gradske uprave, Trg kralja Tomislava 34) potrebno je priložiti sljedeće dokumente:
1. za uspjeh u školovanju:
• potvrdu o upisu u školsku/akademsku godinu 2016./2017.
• prijepis ocjena jasno označen iz prethodne dvije školske/akademske godine, a za studente druge godine dodiplomskog studija prijepis ocjena s prve godine studija
• dokaze o sudjelovanju i dobivenim nagradama i priznanjima na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima, znanstveno – istraživačkom odnosno umjetničkom projektu te dokaz o objavljenom znanstvenom ili stručnom radu u prethodne dvije školske/akademske godine
• domovnicu
• potvrdu o prebivalištu izdanu u MUP-u
• životopis
2. prema socijalnom statusu:
• potvrdu o upisu u školsku/akademsku godinu 2016./2017.
• prijepis ocjena jasno označen iz prethodne dvije školske/akademske godine i to za svaku godinu posebno, a za studente druge godine dodiplomskog studija prijepis ocjena s prve godine studija
• dokaz o broju članova kućanstva (Uvjerenje o prebivalištu izdanog od MUP-a za svakog člana kućanstva)
• domovnicu
• potvrdu o prebivalištu izdanu u MUP-u
• životopis

Potvrde kojima učenik/student dokazuje socijalni status:
• potvrdu Centra za socijalnu skrb kojom se dokazuje da obitelj koristi pomoć za uzdržavanje
• potvrdu Centra za socijalnu skrb kojom dokazuje da je obitelj korisnik jednokratne novčane pomoći
• potvrdu Centra za socijalnu skrb da je učenik/student ili njegov roditelj osoba s invaliditetom
• potvrdu Centra za socijalnu skrb da je učenik/student iz obitelji s izraženom socijalnom patologijom
• potvrdu o prihodima članova kućanstva za razdoblje od 1. 07. 2016. do 30. 09. 2016. (od poslodavca ovjerena PK1 kartica, naknada za nezaposlene sa Zavoda za zapošljavanje, presliku odreska o isplati mirovine i sl., a za obrtnike uvjerenje o dohotku za 2015. godinu ili za nezaposlene priložiti potvrdu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje). Prihod po članu obitelji ne smije prelaziti 1.600,00 kuna.

Prijavu prema socijalnom statusu podnose samo kandidati koji mogu priložiti najmanje jednu od gore navedenih potvrda kojima dokazuju socijalni status.

V.
Dobitnici Stipendije Grada Velike Gorice ne mogu istovremeno primati i druge stipendije.
Učenik/student može podnijeti prijavu za dodjelu stipendije prema uspjehu u školovanju i stipendije prema socijalnom statusu, a uzet će se u obzir povoljnija.

VI.
Stipendija se vraća ako stipendist bez opravdanog razloga ne završi razred odnosno godinu za koju se stipendira.

VII.
Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije objavit će se na oglasnoj ploči Grada Velike Gorice te na službenoj Internet stranici Grada Velike Gorice (www.gorica.hr).
Svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na Prijedlog liste kandidata u roku 8 dana od dana objavljivanja Prijedloga liste.

VIII.
Nakon završetka natječaja priloženi se dokumenti ne vraćaju kandidatima.

IX.
Prijave za dodjelu stipendija dostavljaju se u roku od 15 dana od objave natječaja na adresu:

Grad Velika Gorica
Upravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i šport
Trg kralja Tomislava 34
Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Velike Gorice
T. 6269-914

Priloženo:

Pravilnik o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija [1] (DOC)

Obrazac za prijavu [2] (DOC)

Izjava sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka [3] (DOC)


Article printed from Grad Velika Gorica: http://www.gorica.hr

URL to article: http://www.gorica.hr/2016/10/natjecaj-za-dodjelu-stipendije-grada-velike-gorice-za-skolsku-godinu-2016-2017/

URLs in this post:

[1] Pravilnik o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija: http://www.gorica.hr/dokumenti/stipendije-pravilnik-16-17.doc

[2] Obrazac za prijavu: http://www.gorica.hr/dokumenti/stipendije-obrazac-16-17.doc

[3] Izjava sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka: http://www.gorica.hr/dokumenti/izjava-zop.doc

Grad Velika Gorica - Gorica.hr - Službeni gradski portal