Grad Velika Gorica

Vijesti

Investicije u zaštitu navrjednijeg velikogoričkog resursa – vode

voda1Obilježavajući 22. ožujak Dan voda, te znajući da je naše velikogoričko područje iznimno bogato pitkom vodom, želimo naglasiti ograničenost prirodnih kapaciteta koje nalaže racionalno trošenje.

Primarna zadaća Grada Velike Gorice i VG Vodoopskrbe je razvijenost, time i dostupnost komunalnoj infrastrukturi svim stanovnicima našeg grada i okolnih naselja. Cilj nam je povećanje sa sadašnjih 97% pokrivenosti vodoopskrbnim cjevovodom na 100%. Osim pokrivenosti vodoopskrbnim cjevovodom, postavili smo kao važan cilj i pokrivenost cjevovodom za odvodnju otpadnih voda s pročišćavanjem, pri čemu želimo sadašnjih 66% povećati na 80%.

Kako bi ostvarili navedene ciljeve glede cjevovoda za odvodnju otpadnih voda sa pročišćavanjem, nalazimo se u završnoj fazi prijave projekta za sufinanciranje od strane fondova EU pod nazivom „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“.

Navedeni projekt vrijedan 54 milijuna eura čiji završetak izvođenja radova očekujemo do prosinca 2018. godine obuhvatiti će rekonstrukciju i izgradnju postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda unaprjeđenjem s drugog na treći stupanj pročišćavanja, rekonstrukciju i izgradnju 130 km mreže za odvodnju otpadnih voda, rekonstrukciju 14 km kanalizacijskih kolektora, izgradnju 48 crpnih stanica i izvođenje besplatnih priključaka do granice parcela na kojima se nalaze nekretnine budućih korisnika.

Završetkom ove najveće investicije na našem području sačuvati ćemo dragocjeni velikogorički resurs – iznimno bogate izvore pitke vode, zaštititi okoliš, prevenirati potencijalne zaraze i podignuti životni standard mnogih naših stanovnika- istaknuo je direktor Stjepan Rak.