Grad Velika Gorica

Najave

Edukacije za poduzetnike u 2016.

poduzetniciGrad Velika Gorica u suradnji sa svojim potpornim institucijama VG Poduzetničkim centrom i razvojnom agencijom VEGORA organizirao je besplatne edukacije, predavanja za gospodarstvenike grada.

Predavanja drže poduzetnici našeg grada koji su za isto iskazali interes, a teme su obrađene po iskazanim zahtjevima poduzetnika. Teme su u skladu sa realnim potrebama , a predavanja su interaktivna i radi se na realnim situacijama i primjerima. Područja edukacija su financije, usklađenost sa zakonskim aktima RH, ISSO standardi, EU fondovi, informatizacija poslovanja, pomoć ICT tehnologija i mnoge druge. Ovakav način rada testiran je kroz 2015 i prosječna ocjena istih je bila 5/5. Na ovaj način Grad Velika Gorica prepoznavši potrebe svojih poduzetnika na pravi način podupire njihov razvoj, a paralelno će i dodatno pronalaziti načine da ta suradnja i potpora budu još više izražene.

Lista predavanja sa temama i imenima predavača može se pronaći na PLAN EDUKACIJA 2016.