Grad Velika Gorica

Vijesti

Gorica dobiva reciklažno dvorište vrijedno 4,5 milijuna kuna

IMG_1062Do sredine studenoga bit će završeno novo reciklažno dvorište u Mraclinskoj Dubravi, koje se radi u sklopu provedbe projekta „U mojem dvorištu – In My Back Yard (IMBY)“, kojeg zajedno provode Grad Velika Gorica i općina Velenje. Ukupna vrijednost projekta „U mojem dvorištu“ je 9,39 milijuna kuna, a čak 7,96 milijuna kuna sufinancirano je kroz europski IPA program.

Reciklažno dvorište će biti središnji objekt za odvojeno sakupljanje, razvrstavanje i reciklažu otpada Grada Velike Gorice, a njegova će korisna površina zauzimati oko 4.400 m2. Veći dio dvorišta namijenjen je odvojenom sakupljanju i razvrstavanju otpada koje će obavljati sami korisnici – građani i tvrtke koji dovoze korisni otpad i gradsko komunalno poduzeće VG Čistoća d.o.o. U reciklažnom dvorištu nalazit će se objekt za odvojeno sakupljanje i privremeno skladištenje opasnog otpada sakupljenog od građana putem reciklažnog dvorišta u Velikoj Gorici te mobilne jedinice koja će sakupljati opasni i korisni otpad po naseljima izvan središnje gradske zone. Ovom prilikom je i predstavljeno mobilno reciklažno dvorište.

U reciklažnom dvorištu nalazi se i nadstrešnica s boksevima za odvojeno sakupljanje i skladištenje rasutih korisnih materijala, kao što su stari papir, karton, staklo i plastika, a pod nadstrešnicom je predviđeno i skladištenje elektroničkog i električnog otpada, otpadnog drva, zelenog otpada, otpadnog tekstila, auto-guma te drugih vrsta otpada. Ispod manje nadstrešnice predviđen je smještaj preša i sortirne trake za sortiranje otpada radi njegovog boljeg plasmana na tržištu i lakšeg transporta. -Izgradnjom Reciklažnog dvorišta Mraclinska Dubrava u sklopu projekta IMBY, u vrijednosti od 4,5 milijuna kuna, od čega se 85% financira sredstvima Europske unije kroz Operativni program Slovenija-Hrvatska 2007.-2013., VG Čistoća i Grad Velika Gorica dobit će najsuvremeniji središnji objekt budućeg sustava gospodarenja otpadom na području Grada Velike Gorice – izjavio je gradonačelnik Velike Gorice, Dražen Barišić.

IMG_1051IMG_1052IMG_1063