Grad Velika Gorica

Vijesti

3,3 milijuna kuna za širokopojasni Internet i 4G mrežu

netRazvoj suvremene elektroničke komunikacijske infrastrukutre, u prvom redu širokopojasnog Interneta, aktualna je Gradska uprava na čelu s gradonačelnikom Draženom Barišićem, odredila kao jedan od strateških razvojnih prioriteta.

Upravo stoga je na razini Ureda gradonačelnika i novoosnovane velikogoričke razvojne agencije VEGORA uspostavljena koordinacija prema infrastrukturnom operatoru Hrvatskom Telekomu s ciljem bržeg razvoja telekomunikacijske infrastructure na području grada.

Hrvatski Telekom je početkom ove godine na traženje Gradske uprave dostavio detaljan plan investicija na području Velike Gorice u 2015. godini, a ovih dana dostavljeno je i izvješće o njihovoj realizaciji investicija i vrijednosti. Tako ukupna vrijednost planiranih investicija u 2015. godini iznosi 3,3 milijuna kuna, od čega je do sada realizirano (ili u završenoj fazi ) 2,4 milijuna kuna.

U nastavku donosimo pregled dovršenih i investicija koje su u postupku realizacije.

- Selnica Ščitarjevska (modernizacija mreže): u završnoj fazi realizacije, prespajanje korisnika na novi čvor u tijeku, vrijednost: 327.000,00 kn;

- Lukavec (modernizacija mreže): realizacija do kraja godine, vrijednost: 305.000,00 kn;

- Gradići 1 (modernizacija mreže): realizirano, vrijednost (u 2015.): 306.000,00 kn;

- Gradići 2 (modernizacija mreže): realizirano, u tijeku dovršenje manjih sanacija, uključenja korisnika u tijeku, vrijednost: 1.380.000,00 kn;

- Donja Lomnica 1. faza (modernizacija mreže): u tijeku ishođenje građevinske dozvole, vrijednost: 1.564.300,00 kn;

- Turopolje (modernizacija mreže): glavni projekt na potvrdama, potom slijedi ishođenje građevinske dozvole, vrijednost: 550.000,00 kn;

- čvor Roženica (izmještanje i omogućavanje širokopojasnih usluga): usklađenje projekta i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa s Hrvatskim cestama, te ishođenje građevinske dozvole, vrijednost: 830.000,00 kn;

- osnovne postaje mobilne mreže Kolareva, Zvonimirova i Pleso (implementacija 4G – LTE mobilne mreže) : realizirano, vrijednost: 420.000,00 kn.