Grad Velika Gorica

Vijesti

Miholje u Kozjači

kozjaca1Dan MO Kozjača pod nazivom “Miholje u Kozjači” obilježen je 27. rujna 2015. Koncelebriranu Sv. Misu predvodio je vlč. Stjepan Bradica kakonik Sisačke biskupije uz domaćeg župnika Ivana Kljunića.

Nakon Sv. Mise započeo je prigodni kulturno-umjetnički program u društvenom domu uz gostovanje triju skupina iz Folklornog ansambla Šiljakovina. Prije početka programa prisutne je pozdravio i podnio izvještaj predsjednik vijeća Mjesnog odbora Kozjače Josip Jerleković.

U 2015. godini u Kozjači učinjeno je mnogo: sanirano je klizište kod ulice Vukašinci, uređen je interijer objekta na igralištu ( priključak struje i vode, pločice, sanitarne prostorije) sanirana su dva poljska puta, sanirani su odvodni kanali u u ulici Jerlekovići, organizirano je domaćinstvo MNL Vukomeričke gorice, postavljene su dodatne lampe ulične rasvjete u ulici Jerlekovići, nabavljen je materijal za uređenje kapelice Sv. Mihovila.

U pripremi i realizaciji proslave dana MO Kozjače uz članove vijeća MO-a pomagali su i članovi Sportkog društva Kozjača i članovi lovačkog društva Kuna.

kozjaca2kozjaca3