Grad Velika Gorica

Vijesti

15 milijuna kuna za energetsku obnovu velikogoričkih osnovnih škola

hribarU Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) sutra se otvaraju ponude u postupku nabave „Poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade OŠ Nikole Hribara“ u planiranoj vrijednosti od 6.250.000 kuna. To je samo prvi od tri prihvaćena i odobrena postupka energetske obnove zgrada osnovnih škola Grada Velike Gorice.

Osim spomenute OŠ Nikole Hribara, energetska obnova će se još izvesti na zgradi OŠ Vukovina u iznosu od 3.750.000 kuna te kao zajednički projekt na zgradama OŠ Eugena Kvaternika i OŠ Jurja Habdelića u iznosu od 5.000.000 kuna. Time će u Grad Veliku Goricu iz Fondova kroz Program energetske obnove zgrada javnog sektora pristići novih 15.000.000 kuna.

Program energetske obnove zgrada javnog sektora pokrenuli su Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja (MGIPU) i Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora (CEI) sa ciljem da se ispuni zahtjev iz Direktive 2012/22/EU Europskog parlamenta o energetskoj učinkovitosti. Programom se predviđa energetska obnova postojećih zgrada javnog sektora (škola, vrtića, bolnica itd.) za koje se utvrdi da postoji isplativost obnove odnosno energetski učinak.

Radi realizacije Programa energetske obnove zgrada osnovnih škola kojima je osnivač Grad Velika Gorica po tom modelu, Grad je kao Naručitelj energetske usluge (NEU) prijavio sve svoje osnovne škole te dao APN-a Ovlaštenje za provedbu postupka javne nabave za ugovaranje energetske obnove osnovnih škola Grada Velike Gorice po modelu ugovora o energetskom učinku, jer APN provodi sve daljnje postupke do zaključenja Ugovora o energetskom učinku između Naručitelja energetske usluge, Pružatelja energetske usluge te APN-a kao Provedbenog tijela. Takvim modelom financiranja energetske obnove osnovnih škola, energetska obnova za Grad Veliku Goricu kao Naručitelja energetske usluge ne predstavlja novo financijsko zaduženje.

Podatke potrebne za prijavu osnovnih škola Grada Velike Gorice u Program energetske obnove prikupio je i prijave napisao savjetnik u Upravnom odjelu za predškolski odgoj, školstvo i šport Neven Topolnjak, u suradnji s privremenim voditeljem Ureda za zaštitu okoliša Markom Ružićem.