Grad Velika Gorica

Pitanja i odgovori

Preostali dio biciklističke staze Velika Gorica - Zagreb

PITANJE:

Poštovani,
kada će se napraviti preostali dio biciklističke staze Velika Gorica – Zagreb? Veliki dio staze je i napravljen: Velika Gorica – Velika Mlaka, ali nedostaje relacija Velika Mlaka – Buzin. Smatram da to nisu prevelika ulaganja (čak i za ove današnje teške prilike), a život svih nas to bi učinilo zdravijim, privlačnijim i kvalitetnijim.

S poštovanjem,

Ljerka Stupar

ODGOVOR:

Poštovana,

Budući da navedeno područje nije područje Grada Velike Gorice, već Grada Zagreba, prenosimo odgovor koji smo dobili iz zagrebačkog Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet:

Poštovani,

na Vaš upit o mogućnosti izgradnje pješačko – biciklističke staze na relaciji Veliko Polje – Buzin dajemo slijedeći odgovor:

Izgrađen je idejni projekt i u tijeku je ishođenje lokacijske dozvole, također je u tijeku i izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske
dozvole te potom slijedi gradnja.

S poštovanjem,

P R O Č E L N I K
mr. sc. Dinko Bilić, dipl. oec.
Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet