Grad Velika Gorica

Vijesti

Velika Gorica kao ‘Zdravi grad’

zdravlje2U proteklih godinu dana Velika Gorica je grad promatrač, odnosno grad koji je trenutno u prvoj fazi razvoja u projektu „Zdravi grad“. Kako bi se moglo pristupiti izradi programa usmjerenima prema prioritetima i svrsi shodnim ciljevima, Velikogoričani su posljednjih nekoliko mjeseci sudjelovali u popunjavanju upitnika, a koji se odnose na utjecaj okoliša i životnog okruženja kroz odgojno – obrazovne ustanove na njih kao pojedince i kao određene interesne skupine ljudi.

Kroz interesantne odgovore Velikogoričani su ukazali na određene nedostatke te moguća poboljšanja, a kojima se do sada nije posvetila dovoljna pažnja, iz kojekakvih razloga, možda djelomične inertnosti, nedovoljne hrabrosti ili neorganiziranosti… Često je prisutna nedovoljna ili slaba motivacija za pokretanje konkretnih promjena, jer uglavnom rezultat nije trenutno vidljiv. Potrebna su redovita ulaganja u samog sebe radi održavanja, vjerujemo, kvalitetnog starta. Time se potiče i pozitivno utječe i na rad ostalih u zajednici, a može poslužiti i kao određena motivacija kada dođu i teži trenuci u tijeku stvaranja ili provođenja programa ili projekta. Takvi kvalitetni programi i projekti započeti su i očekuje se njihova kontinuiranost, no potrebno je još programa koji će obuhvatiti područja koja su Velikogoričani prepoznali i ukazali kao prioritete i osnovne potrebe .

Promjene i poboljšanja koje većina Velikogoričana želi odnosi se na izgradnju nogostupa u svim ulicama, koje ih još nemaju, kako bi se osigurala sigurnost pješaka, posebno školaraca, zatim provedbu kanalizacije u ruralnim dijelovima grada te saniranje pročistača otpadnih voda i rješavanje problema neugodnog mirisa s jezera Čiča. Neki od prioriteta odnose se na rješavanje problema ambrozije. Upitna je i kvaliteta zraka obzirom na blizinu zračne luke. S prometom bilo koje vrste povezani su i problemi oko upitne kakvoće uzgoja voća i povrća, koji su uz samu glavnu prometnicu i/ili u blizini zračne luke. Dio Velikogoričana predlaže ukidanje toplane i omogućavanje spajanja na plinsku mrežu, a dio ih predlaže da se subvencionira postavljanje solarnih panela za proizvodnju struje.

Interesantne odgovore dobili smo od roditelja predškolske i školske djece i mladih. Naime, dok su roditelji predškolske djece uglavnom zadovoljni s prehranom u dječjim vrtićima, roditelji školske djece (41%) smatraju da djeca u školama nemaju kvalitetne i zdrave obroke, odnosno njih 44% misli da bi moglo biti bolje. Jedan od najvećih prioriteta je izgradnja dječjeg vrtića, jer svake godine ostane mnogo djece neupisane, a time se i povlače ostali problemi, gdje zaposleni roditelji nemaju kome i gdje ostaviti dijete ili nezaposleni roditelji ne mogu tražiti posao jer također nemaju kome i gdje ostaviti dijete na brizi i čuvanju. Velikogoričani predlažu i više različitih programa u dječjim vrtićima te mogućnost različitih aktivnosti unutar školskih objekata. Zanimljivo je da se čak 58% roditelja izjasnilo da Velika Gorica ne nudi dovoljno kvalitetnog sadržaja za slobodno vrijeme djece i mladih, odnosno programi koji postoje pripremljeni su za manje grupe sudionika, za što Velikogoričani kažu da su unaprijed popunjeni i nemaju dovoljno kapaciteta za sve zainteresirane.

Popunjavanjem upitnika, roditelji su pokazali da su nemoćni u nekim situacijama, a koje se odnose na noćne izlaske i sigurna mjesta koja nedostaju u Velikoj Gorici. S time se slažu i učenici i studenti te sami predlažu da nadležne institucije nađu rješenje za njihovo sigurno okupljanje i zdravo odrastanje u sredini u kojoj žive. Posebno radi nevjerojatnog podatka da čak 78% roditelja i 83% mladih smatra da su opojna sredstva u Velikoj Gorici lako dostupna. Zabrinuti roditelji ukazali su i na činjenicu da djeca i mladi imaju prekasne termine treninga, zbog čega je određeni dio njih ispisao svoje dijete s neke sportske aktivnosti.

Među ostalim rezultatima, za izdvojiti je i podatak da su se mladi izjasnili da su svjesni da bi se mogli pravilnije i zdravije hraniti te sami predlažu prodajna mjesta s eko proizvodima. Štoviše, dio mladih se izjasnio da bi trebalo biti više edukativnih radionica i tribina na kojima bi bili aktivni sudionici, a isto razmišljanje imaju i njihovi roditelji. Naime, roditelji su iskazali potrebu za obostranom suradnjom sa odgojno – obrazovnim ustanovama, jer smatraju da često nemaju pravovremene informacije o aktivnostima koje se provode na području grada.
Prijedlozi i nedostaci na koje su ukazali Velikogoričani, nisu situacije koje se mogu riješiti u kratkom periodu, već je potrebno kontinuirano podizanje svijesti, upornost i dosljednost u postizanju ciljeva, a po potrebi i napraviti određene korekcije u samom tijeku realizacije određenog programa.

Do kraja lipnja očekuje se završetak anketiranja i ispitivanja potreba i u drugim područjima, koji bi trebali pokazati jasnu sliku življenja Velikogoričana te istaknuti ključne prioritete poboljšanja stila života i postaviti ih i zadati kao ciljeve.