Grad Velika Gorica

Vijesti

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice za 2014. godinu

folklorUpravni odjel za društvene djelatnosti, školstvo i predškolski odgoj Grada Velike Gorice na temelju članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90 i 27/93 i 38/09) objavljuje se

P O Z I V
za predlaganje programa javnih potreba u kulturi
Grada Velike Gorice za 2014. godinu

Pozivaju se ustanove, udruge, umjetničke organizacije, društva, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost kulture da dostave prijedloge programe rada i financijske planove za 2014. godinu radi mogućeg uvrštavanja u Program javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice za 2014. godinu.
U Program javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice za 2014. godinu uvrstit će se, sukladno Zakonu i prijedlogu Kulturnog vijeća Grada Velike Gorice, slijedeći prijedlozi:

1. programi ustanova, udruga i drugih organizacija kulture,
2. programi zaštite i obnove spomenika kulture,
3. otkup knjiga, časopisa i drugih tiskovina u kulturi,
4. izložbe i druge manifestacije u muzejsko – galerijskoj djelatnosti,
5. izložbe i druge manifestacije u likovnoj djelatnosti,
6. akcije i druge manifestacije u glazbeno – scenskoj djelatnosti,
7. programi poticanja i razvitka kulturno – umjetničkog amaterizma,
8. programi investicijskog održavanja, adaptacije i opremanje objekata kulture.

Uz prijedloge programa predlagatelji su dužni dostaviti i prijedlog financijskog plana, te navesti izvore financiranja (grad, županija, ministarstvo, vlastita sredstva i ostalo).
Udruge članice Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Grada Velike Gorice svoje prijedloge programa za 2014. godinu prijavljuju putem Zajednice. Zajednica KUU Grada Velike Gorice predlaže objedinjeni plan i program rada svih svojih članica. Zajednica prijavljuje program na prijavnici “Prijavnica – zajednica”.
Ostali predlagatelji prijavljuju programe na prijavnici “Prijavnica – ostali”.
Prijavnice se mogu preuzeti na www.gorica.hr

Ustanove kojima je osnivač Grad Velika Gorica prijedloge programa dostavljaju na isti način kao i do sada.
Program javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice za 2014. godinu donosi Gradsko vijeće sukladno čanku 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi.
Prijedlozi programa pripremljeni u skladu s ovim pozivom dostavljaju se na adresu:

Grad Velika Gorica
Upravni odjel za društvene djelatnosti, školstvo i predškolski odgoj
Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica
Rok za podnošenje prijedloga programa je 23. rujna 2013. godine.

Priloženo:

1. Prijavnica – zajednica

2. Prijavnica – ostali