Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Otvoreni natječaji

Natječaj za subvencioniranje uzgoja i držanja pčelinjih zajednica

Temeljem članka 15. Odluke o subvencijama u poljoprivredi za 2013. – 2015. godine, Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje

N A T J E Č A J
za subvencioniranje uzgoja i držanja pčelinjih zajednica

1. Predmet natječaja:
Subvencioniranje uzgoja i držanja pčelinjih zajednica.

2. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu subvencioniranje:
Pravo na bespovratno subvencioniranje u iznosu od 30,00 kn po pčelinjoj zajednici imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja udovoljavaju slijedećim uvjetima:
- upisana su u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,
- imaju prebivalište i bave se uzgojem pčelinjih zajednica na području Grada Velike Gorice,
- uzgojili su i drže najmanje: 30 pčelinjih zajednica
Maksimalni broj pčelinjih zajednica koji će se bespovratno subvencionirati po jednom obiteljskom gospodarstvu iznosi 70.

3. Potrebna dokumentacija:
- zahtjev za sufinanciranje,
- preslika osobne iskaznice,
- preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili preslika iskaznice obiteljskog gospodarstva,
- izjava o broju i lokaciji držanja košnica.

4. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 13. rujna 2013.godine.

5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev se podnosi na obrascu koji se podiže u sobi 407/IV Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija mogu se poslati poštom ili predati neposredno u pisarnici na adresi:
Grad Velika Gorica, Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu,
Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica,
s naznakom “Zahtjev za subvencioniranje uzgoja i držanja pčelinjih zajednica”

6. Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, na tel. 62-69-947.

Priloženo:

Zahtjev za subvencioniranje uzgoja i držanja pčelinjih zajednica