Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Otvoreni natječaji

Natječaj za subvencioniranje nabave voćnih sadnica i sadnica jagoda u 2013. godini

Temeljem članka 13. Odluke o subvencijama u poljoprivredi za 2013. – 2015. godine, Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje

N A T J E Č A J
za subvencioniranje nabave voćnih sadnica i sadnica jagoda u 2013. godini

1. Predmet natječaja:
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava za subvencioniranje:
a) nabava certificiranih voćnih sadnica
b) nabava certificiranih sadnica jagoda.

2. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu sufinanciranja:
Natječaju za bespovratno sufinanciranje mogu pristupiti samo poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i imaju status fizičke osobe, obrtnika ili pravne osobe, a koja udovoljavaju sljedećim uvjetima:
o imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Grada i obavljaju poljoprivrednu djelatnost na području Grada
o u jesen 2012. godine i u 2013. godini posadili su najmanje:
a) 1 000 sadnica jabuka; b) 500 sadnica krušaka, malina, kupina i ribizla; c) 300 sadnica bresaka, marelica, trešanja, višanja, šljiva i lješnjaka; d) 100 sadnica oraha
o u 2013. godini posadili su najmanje:
a) 5 000 sadnica jagoda, te imaju riješen sustav za navodnjavanje u posađenom jagodnjaku.
Subvencija se odobrava u iznosu do 30 % nabavne cijene po priloženom računu odnosno najviše do 10.000,00 kn po poljoprivrednom gospodarstvu.

3. Potrebna dokumentacija:
o zahtjev za subvencioniranje nabave: a) voćnih sadnica, b) sadnica jagoda.
o preslika računa o kupnji voćnih sadnica ili sadnica jagoda na kojoj je vidljivo: vrsta, sorta, broj komada, jedinična i ukupna cijena, datum i dobavljač;
o posjedovni list ili gruntovni izvadak za zemljište na kojem je obavljena sadnja, koji glasi na podnositelja zahtjeva ili članove obiteljskog gospodarstva, a za zakupljeno zemljište ugovor o zakupu koji glasi na podnositelja zahtjeva.
o dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (preslika rješenja ili preslika zelene iskaznice)
o preslika osobne iskaznice ili Obrtnice ili Izvoda Trgovačkog suda o upisu u trgovački registar ne stariji od 30 dana.

4. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren: a) za sadnice jagoda do 30.08.2013. godine,
b) za voćne sadnice do 29.11.2013. godine.
Zahtjevi koji stignu izvan roka neće se uzeti u razmatranje.

5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev se podnosi na obrascu koji se podiže u sobi 407/IV Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se s naznakom “Zahtjev za subvencioniranje nabave: a) sadnica jagoda, b) voćnih sadnica, na adresu:
Grad Velika Gorica, Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu,
Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica.

6. Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, na tel. 62-69-947.

Priloženo:

Zahtjev za subvencioniranje nabave sadnica jagoda

Zahtjev za subvencioniranje nabave voćnih sadnica