Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Vijesti

Ministru Zmajloviću važnije ptice od ljudskih života!

poplava1Potok Ribnica i Kosnica, čija je zakrčenost, jedan od uzroka plavljenja kuća, kao što je to bilo i u ožujku ove godine, Hrvatske vode ne čiste jer imaju zabranu Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Iznijeli su to, kao odgovor na pitanje mještana, predstavnici Hrvatskih voda na sastanku u Čičkoj Poljani kojeg je s njima i predsjednicima mjesnih odbora te dobrovoljnih vatrogasnih društava inicirao gradonačelnik Velike Gorice, Dražen Barišić.

- Ministru Zmajloviću važnije su ptice od ljudskih života! Zbog njihovog staništa Hrvatske vode imaju zabranu čišćenja ovih potoka, a njihova neprohodnost uzrokuje, između ostalog, poplave na ovom području. Razumijem potrebe zaštite ptica, njihovih staništa, ali ipak, ništa ne smije biti važnije od naših ljudi – poručio je gradonačelnik Dražen Barišić.

Predsjednici mjesnih odbora, posebice onih mjesta koja su bila poplavljena i 2010. godine izrazili su nezadovoljstvo stanjem na terenu i zatražili brojne aktivnosti Hrvatskih voda na uređenju objekata koji služe za obranu od poplave.
Ove zahtjeve podržali su i predstavnici Grada Velike Gorice, gradonačelnik Dražen Barišić i zamjenik mu Stjepan Kos te je nakon rasprave doneseno nekoliko zaključaka:

1. Mjesni odbori, u suradnji s Gradom,moraju definirati stanje potoka i kanala na svom području, nakon čega slijedi obilazak i utvrđivanje rokova sanacije
2. Tražiti izmjene predloženog Prijedloga Zakona o zaštiti okoliša
3. Inzistirati na gradnja transverzalnog nasipa (spojni nasip od oteretnog kanala Sava Odra do Save)
4. Tražiti osnivanje vodno gospodarske ispostave Velika Gorica
5. Tražiti oslobađanje plaćanja svih naknada prema Hrvatskim vodama za mještane poplavljenih područja