Grad Velika Gorica

Gradsko vijeće

Aktualni sat 31. sjednice Gradskog vijeća

Damir Šimunić: „Pozdravljam sve vijećnike. Postaviti ću dva pitanja gradonačelniku, a koja su vezana uz problematiku oko Tržnog centra. Prvo pitanje je u kojoj fazi je izdavanje tabularnih isprava vlasnicima malih poslovnih prostora na Tržnom centru s obzirom da imamo informaciju da ste se sastali sa stečajnim upraviteljem komunalne infrastrukture. I drugo pitanje je da li je riješena žalba gospodina Andabaka koju je uložio na Rješenje o građenju. Hvala lijepo.“

Gradonačelnik: „Poštovana gospođo predsjednice, poštovani gospođe i gospodo vijećnici, želim vam dobar dan u svoje osobno ime i u ime svojih suradnika i uspješan rad, naravno. Dva pitanja, oba su vezana uz Tržni centar. Da, našli smo se sa stečajnim upraviteljem i u okviru smjernica koje su prihvaćene na ovome Gradskom vijeću prema onome što treba Gradonačelnik, kao izvršna vlast poduzeti, jedna od tih smjernica, odnosno zadataka je bilo i da se napravi prijedlog nagodbe. U tome smislu smo inicirali nekoliko sastanaka i imali malo širu, malo obimniju i češću pisanu korespondenciju između svih onih čimbenika koji bi trebali biti sastavni dio te nagodbe. U tom smislu, dakle održano je nekoliko sastanka, tri sastanka, posljednji je održan u mome uredu i na tome sastanku je bio nazočan i stečajni upravitelj gospodin Damir Mikić. Tom prigodom, kao i prije, i u ovoj korespondenciji utvrđivali smo tekst te nagodbe kako bi ga sve strane prihvatile kao za njih poželjnim i ispravnim i onda bi ga dali na potpisivanje i konačno ovome Gradskom vijeću na izglasavanje. Bilo je riječi i o tabularnim ispravama, ne možete to ništa prihvatiti kao defakto stanje, nego kao informacija da li će tabularne isprave biti izdane, kako je bilo rečeno i u prijašnjim kontaktima. Od onoga što mogu reći usmeno, što je gospodin Mikić i potvrdio, da nakon što se povuku žalbe sa etažnih elaborata, nakon što se potpiše ta nagodba, stekli bi se uvjeti, to imam i pisano, stekli bi se uvjeti da se izdaju tabularne isprave onima koji su to tražili. Vaše drugo pitanje je bila žalba, to i mene zanima. Ta žalba je na resornom Ministarstvu već više ode 60 dana. Prema uputi koju je dobio gospodin Andabak i još neki, da se žale, zakočen je zapravo cijeli proces gradnje u Tržnom centru, bez obzira, ona prva faza prema Rješenju o građenju, bez obzira što je bilo naloženo da to tako kažem, omogućeno zapravo da se u prvoj fazi gradi šoping centar unutar postojećeg objekta Tržnog centra i da se gradi u sklopu te prve faze Zelena Tržnica istočno od toga objekta, kao što ste vidjeli, Zelena tržnica je napravljena, dakle nije obavljen tehnički pregled i nije izdana uporabna dozvola, samim tim se ne može niti useliti. što se tiče radova unutar Tržnoga centra, mislim da su sada sa kašnjenjem nekakvih više od mjesec dana, da su konačno započeti i trebali bi biti gotovi negdje prije Božića ove godine. Postoji mogućnost, ja ću to otvoreno reći, ukoliko će žalba biti odbijena i ukoliko dobijemo rješenje da se razdvoji, mislim da bi to bilo i najbolje, da se razdvoji ta tzv. prva faza i da se što prije steknu uvjeti tehničkog pregleda i izdavanje uporabne dozvole, a samim tim i otvaranje zelene tržnice na izgrađenom dijelu da se ne čeka dok se izgrade, odnosno izvrše radovi unutar Tržnoga centra, tako da naši sugrađani i prodavači, proizvođači ne bi u prosincu mjesecu bili na otvorenom prostoru, jer će to prouzrokovati vrlo vjerojatno i slabu posjetu, odnosno slabu prodaju.“

Damir Šimunić: „Dakle, ovdje nije važno da li sam sa odgovorom ja zadovoljan ili nisam, ali vlasnici malih prostora svakako nisu zadovoljni. Naime, sve ovo što ste govorili, ja ne vidim nikakvu vezu oko izdavanja tabularnih isprava. Tabularna isprava je dokument koji se riješi, ja sam vadio tabularnu ispravu, koji se riješi u jedan dan i to malim vlasnicima prostora bi mnogo značilo, a dva mjeseca je prošlo od te nagodbe, oni još nisu dobili tabularne isprave. Što se tiče odgovora na moje drugo pitanje, vi ste u devetom mjesecu još obećali preseljenje zelene tržnice. Nemate informaciju da li je žalba prihvaćena ili odbijena i sada, vezano uz to, zašto se onda izvode radovi na Tržnom centru, ako je podnesena žalba, dok se ona ne riješi, mislim da niti radovi ne bi trebali napredovati. Molio bih vas da li je moguće, kada ste spominjali korespodenciju da nam to i dostavite, tu pisanu korespodenciju, i odgovore na ova dva pitanja u pisanom obliku.“

Vesna Fabijančić Križanić: „Gospođo predsjednice, kolegice i kolege imam dva pitanja za gradonačelnika. Prvo pitanje je vezano uz vaš odgovor i posljedično moje pitanje sa prošle sjednice Gradskog vijeća, a to je davanje u zakup Kluba 100. Naime, na prošloj sjednici Gradskog vijeća pitala sam vas na osnovu kojeg propisa je Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta raspisalo natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora Kluba 100 s obzirom da je u zemljišnim knjigama vlasnik Grad Velika Gorica. Dobila sam odgovor da je pravni propis na osnovu kojeg se daje u zakup Statut Pučkog otvorenog učilišta u kojem kaže da se uz suglasnost osnivača odlučuje o davanju u zakup. S obzirom da smo primili sve brojeve Službenih glasnika i sve akte koje je Grad, odnosno Gradonačelnik, izdao pa se ne vidi da je Grad Velika Gorica dao suglasnost Pučkom otvorenom učilištu za davanje u zakup toga prostora. Interesira me da li ste dali tu suglasnost i ako niste koja je daljnja sudbina vezanih odluka Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta. Drugo pitanje vezano je za plinofikaciju, po ne znam koji puta već to postavljam pitanje. Tri puta ste Gradskoj plinari aneksom ugovora produžili zakup plinske mreže Grada Velike Gorice i još ste nas u dvanaestom mjesecu 2009. godine uvjeravali da svesrdno razmišljate o modelu daljnje plinofikacije. Sada će isteći i treći aneks ugovora na godinu dana o davanju u zakup plinske mreže Grada Velike Gorice, što kanite poduzeti sada u prosincu s toga naslova?“

Gradonačelnik: „Uvažena vijećnice, što se tiče vašeg prvog pitanja, u Službenim glasnicima niste nigdje naišli na akt kojim je gradonačelnik dao suglasnost za provođenje natječaja za najam poslovnog prostora u Pučkom otvorenom učilištu iz razloga što mu gradonačelnik nije niti dao. Dakle, samim tim da ne prejudiciram neke stvari, nisam pravnik, ali to mogu tako figurativno reći natječaj za gradonačelnika ne postoji. Što se tiče drugog pitanja. Pitate zapravo za plin, dozvolite da, obzirom na kronologiju, da vam odgovorim pisanim putem.“

Vesna Fabijančić Križanić: „S obzirom da smo sada saznali da niste dali suglasnost za davanje u zakup, dakle sve ono što je radilo Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta je nezakonito. Nadam se da te nezakonite radnje neće rezultirati potpisom ugovora o zakupu. U svakom slučaju to ćemo pratiti pa ćemo adekvatno tome i postupati. Što se tiče plinofikacije i produljenja, eventualno, ugovora sa Gradskom plinarom, molim vas da mi pisanom obliku sve to date. Hvala“

Snježana Popović Milić: „Dobar dan svima. Imam pitanje za gradonačelnika i za zamjenika gradonačelnika Kosa. Prvo pitanje je za gradonačelnika. Možete li mi reći tko sve koristi poslovne prostore u zgradi bivše Galerije Kordić i po kojim kriterijima su im dodijeljeni. Drugo pitanje, za zamjenika gradonačelnika Kosa, kada se očekuje svečano otvaranje poslovne zone Vukovinsko polje, obzirom na činjenicu da su radovi, prema vašim najavama, otpočeli još u travnju 2010. godine.“

Gradonačelnik: „Poslovnim prostorima u tzv. Galeriji Kordić, tako ću je zvati, bivšem rodilištu, odnosno objektu u Šetalištu Franje Lučića trenutno se koriste Gradsko vijeće, koristi se Televizija Velika Gorica d.o.o. u jednom manjem dijelu koje se nalazi pod zapljenom, sudskom zabranom raspolaganja, dakle oprema te iste Televizije i koristi se nekoliko političkih stranaka prema važećim ugovorima. Ugovori su sklopljeni nakon javno objavljenih natječaja, nakon pristiglih ponuda i obrade i izbora najpovoljnijeg ponuđača, odnosno najmoprimca. Te stranke su: Hrvatska seljačka stranka, Hrvatska stranka prava i od nedavno Hrvatska čista stranka prava. Ako želite ugovore s najmoprimcima mogu vam poslati ih pisanim putem, a što se tiče Televizije možemo napraviti kronologiju, a Gradsko vijeće je vrlo jasno.“

Zamjenik gradonačelnika, Stjepan Kos: „Nadam se da prije odgovora štovanoj kolegici ću dati samo jednu obavijest za one koji tu nisu bili prije 17 godina, da je na današnji dan donesena odluka da je Grad Velika Gorica, prva sjednica je bila Gradskog vijeća 1995. 29. 11. ili neki se sjećaju na Dan Republike, pa ovim putem, ne vidim tu nekoga, ja sam bio tada, ne vidim tu da je netko bio tu u toj vijećnici, samo da podsjetim da je bilo to, bio je i gospodin Lučić, bio je mlađi, sada se malo promijenio. Što se tiče pitanja kolegice vijećnice, vrlo jednostavno, kada se neki radovi rade onda imaju nekoliko faza, znači od planiranja projekta do izvršenja. Tako je bio i 2010. jedan dio radova gotov. Prošle godine i ove godine je još jedan dio radova gotov i krenulo se u izgradnju ceste, no smatralo se da će kod izgradnje ceste, kada cesta dođe do određene faze, biti napravljeno i ostalo, no zapelo je u Agenciji za upravljanje državnom imovinom ili AUDI-u, tako da neke čestice nisu još dane Gradu. Kada te čestice budu dane Gradu, onda ćemo mi to kompenzirati ili zamijeniti, bolje rečeno, sa sadašnjim ulagačem, tada će se moći napraviti ostalo. Nadam se da će to biti u travnju 2012. ako dobijemo papir iz Agencije. Ispričavam se 2013. Točno, hvala.“

Leo Lisac: „Dobar dan svima. Imam dva pitanja za gradonačelnika, pa ću prvo sa ovim lakšim, radi se o Teslinoj ulici u Velikoj Gorici. Dakle, realno gledajući, ako maknemo dvoranu iz Grada, jedino što se u ovome Gradu, u naselju Velika Gorica, gradi infrastruktualno, znači obnova asfaltnog sloja. Bio sam uvjeravan da će to prije zime biti završeno, no ako slijedeći tjedan temperature padnu na -15, kao što meteorolozi najavljuju, ne znam kada ćete to stići napraviti, a to bi značilo da tako jedan mali projekt nećete stići odraditi ove godine. Pitanje je kada očekujete da će biti gotova rekonstrukcija Tesline ulice? Drugo pitanje je da Vam želim dati mogućnost, nastavno, ovo je već četvrti puta da pitam vezano uz zapošljavanje u Gradu. Prošli puta sam komentirao, stoji u zapisniku, da sam po izračunu nekakvog prosječnog, tj. najmanjeg koeficijenta, uzeo sam koeficijent 2,00 došao do izračuna da zaposlena nova radna snaga u Gradu od prilike godišnje poždere 2,5 milijuna kuna, a da se na ničemu ne može vidjeti da su oni dali dobit Gradu. Da je novih 30 ili 20 novih ljudi, čak nije niti bitno, da je Grad s toliko novih ljudi na nečemu profitirao. Želim vam ovim putem dati priliku i postavljam vam pitanje da mi opravdate ili zajedno jednom izjavom ili pojedinačno za svako zaposleno mjesto koja je dobrobit toga radnog mjesta i koja je bila svrha zapošljavanja toliko ljudi pojedinačno i ukupno. Hvala“

Gradonačelnik: „Uvaženi vijećniče ja vas pozivam, ja sam svako jutro u Teslinoj ulici, obzirom da idem tuda na posao, pa dođite jedan dan pa ćemo onda porazgovarati zorno pa ćete onda vidjeti u kojoj fazi su radovi. Što je napravljeno i što će biti napravljeno. Teslina ulica je jedna od ključnih ulica u tome kvartu, ključna ulica za Kromosovo naselje, za Kurilovec, vrlo bitna ulica koja nije samo prometni koridor, taj koridor je jako bitan zbog postojećih kolektora koji se nalaze u tom dijelu ulice od tzv. braniteljskih zgrada pa do ulice Slavka Kolara, e pa ti kolektori oborinske i fekalne, ti kolektori su nam zapravo jedan veliki trošak na koji nismo računali. Zbog toga nećemo uspjeti u ovom kolničkom dijelu, dakle ovo što vi govorite da je jedini projekt koji se sada gradi u Gradu, a nije. Možda ovaj za koji ste čuli ili za koji su vam drugi rekli, radi se o tome da je potrebno postaviti ta dva kolektora koji su iznimno skupi i zahtjevni i da nakon toga treba napraviti površinski sloj, odnosno prema onim visokim standardima u kojima sada ulice i gradimo, zato će to biti u dvije faze. Zato će ova prva faza, koja je planirana od 480 metra, biti od braniteljski zgrada pa malo niže do skretanja u Gubčevu ulicu će biti završen u punom profilu, a ovaj drugi dio, nakon što, i dobro prognozirate, da će biti lošije vrijeme, niže temperature, će onda biti završeno odmah čim se otvori građevinska sezona. Tako da možemo reći da ćemo Teslinu ulicu završiti na proljeće sasvim sigurno kada ćemo početi radove u Jelačićevoj ulici i time bi mi taj kvart, odnosno Kurilovec, uspjeli zaokružiti onakav kakav treba. Uz Fabijančićevu, uz Jelačićevu jednog dana, uz Teslinu i Gubčevu, ali Gubčevu od 2009. se nalazimo na izvlaštenju i to nam je još uvijek problem koji ne možemo riješiti, ne zbog nas, doista ispričavam se građanima koji žive u Gubčevoj ulici, nego zbog vlasnika s kojima se ne možemo nagoditi. Što se tiče zapošljavanja. Razumijem vaš kontinuirani interes i za pojašnjenjem svakog radnog mjesta, no samo jedan podatak. U dvije godine smo uspjeli ovrhama naplatiti skoro 4 milijuna kuna iz pojačane brige i angažiranijeg rada, recimo samo na tome poslu, da ne pričam koliki posao nas čeka kod izdavanja dokumenata za gradnju. Čeka nas legalizacija i možete točno vidjeti da su tamo zaposleni neki ljudi. Zaposleni su još po nekim upravnim odjelima, to sam vam već dao pisano, ako treba ja ću još i dodatno pojasniti, a ako treba usmeno, dapače dođite pa ćemo ići od radnog mjesta do radnog mjesta. Svako radno mjesto u Gradu, svaki djelatnik radi svoj posao, od ovih koji su novozaposleni, vjerujte mi da radi. Međutim s onime s čime nisam zadovoljan, ne samo u Gradskoj upravi, ja sam došao iz poduzetništva pa mi je to malo teže, to su bolovanja o kojima bih volio popričati u ovome Gradu. Ovaj Grad ima više stotina zaposlenih, ne samo u javnoj gradskoj upravi, nego ima i u komunalnim društvima, ustanovama, govorim sada o vrtićima, Pučkom otvorenom učilištu i volio bih da to budu jasni transparentni podaci da znamo koliko naših-vaših djelatnika radi, a koliko ne radi. Nikad se time nismo pozabavili. Obzirom da imamo 3000 nezaposlenih u Velikoj Gorici, što moramo priznati da je katastrofično, što je jako bolno, svako radno mjesto, svaki djelatnik mora bii odgovoran, svaki direktor, odnosno svaki šef, u ovom slučaju gradonačelnik, itekako mora biti odgovoran i voditi računa o tome. To je recimo nešto što bi mene zanimalo i vrlo rado bi mogli to afirmirati, odnosno vrlo rado bi to mogli protumačiti pa neka se vidi i neka se zna. Isto kao što me sada smeta, jedna mala digresija, što ćemo ozbiljno porazgovarati u trgovačkim društvima, a to su naša službena vozila trgovačkih društava koja se nalaze pred ugostiteljskim objektima ujutro od 07,00 do 09,00 sati ili u radno vrijeme. Dakle, kao gradonačelnik često to vidim prolazeći, ne zaustavljam se. Ponekad se zaustavim s nekim se porazgovaram, jer mi je to i u opisu radnog mjesta, ali često vidim i moram priznati da sam time i te kako nezadovoljan. Na moje traženje uvedeni su GPS uređaji u neka vozila, ali nisu u sva. Dobro je da su u neka vozila, pa i u Gradu bi trebalo uvesti te uređaje, mene već prate, ove druge, pa da se onda može vidjeti gdje se Zadržavaju i zašto se zadržavaju ljudi koji su na našim plaćama koji bi trebali raditi za naše dobro, a da mi s druge strane imamo možda nekvalitetan ili nezadovoljavajući, u ovom slučaju ,komunalni sustav.“

Leo Lisac: „Dopustit ćete mi da se referiram, iako to nije bilo baš moje pitanje, ali na ovo što ste zadnje rekli. Pa nisam ja predsjednik Skupštine. Nije mi jasno zašto se nama žalite, pa ako je netko taj koji je odgovoran i dužan povući takve poteze, to ste upravo vi. Što se tiče Tesline, ja sam rekao za naselje Velika Gorica pošto ja, a nisam vidio takav infrastruktualni projekt, osim dvorane, to sam rekao, to je jedini takav i ono što ljude tamo prvenstveno zanima je kada će moći prolaziti vozilima, jer i sami znate koliku to gužvu stvara. Ljudi moraju ići okolo, i sami ste rekli da je ta prometnica bitna, ali zadovoljan sam s time odgovorom. Još bi jednom pojasnio što bih od vas htio dobiti i dajem vam priliku da sami objasnite na moje, već optužbe ili na moja učestala pitanja vezano za zapošljavanje. Ako ste vi iz privatnog sektora i onda zbrajate kune i pile i na jednoj i na drugoj strani, to vam je najbitnija stvar, meni nije jasno kakvo je to onda ulaganje ako ste vi zaposlili 30 ljudi koji koštaju 4 milijuna kuna da naplate 4 milijuna kuna. Znači vi ste njih zaposlili da sami sebe naplate i to je to. Sljedeće godine hoće li uspjeti naplatiti 4 miliona kuna ili ne, to je sada pitanje. Što znači ako naplate 3 miliona, milijun kuna ste izgubili na tome. Nije to odgovor. Rekao sam da s obzirom na smanjeni intenzitet radova u Gradu, koji je očito vidljiv, ne može nitko reći da nije, na smanjeni budžet Grada koji je u konstantnom opadanju, o tome ćemo i nešto kasnije, ovaj Grad u povijesti nije imao više zaposlenih, to je teza koju tražim da opravdate. Znači nikada manji prihodi, nikada se nije manje radilo, a nikada više zaposlenih.“

Darko Stanilović: „Poštovana gospođo predsjednice, uvaženi gospodine gradonačelniče, zamjenici, kolegice i kolege vijećnici, sve skupa vas pozdravljam. Imam dva pitanja za uvaženog gospodina gradonačelnika. Prvo pitanje odnosi se na naš nesretni oteretni kanal Sava-Odra. Naime, prije nekih mjesec dana bili smo svjedoci visokog vodnog vala i što znači praktično odsijecanje od svijeta za Lukavec i sva ona naselja koja gravitiraju preko kanala uključujući i naselja Novozagrebačkog dijela, također i Brezovečkog dijela gradske četvrti, dakle, govorim u ime nekih 10 000 građana koji da bi došli na svoja radna mjesta moraju potegnuti, birati između dva zla, za koja ne znamo koje je veće od kojega ili dakle šudranom cestom preko Kušanca, gdje se u niz slučajeva napravi krkljanac tamo gdje je usko grlo gdje je cesta najuža, a to je tamo kod samog mosta Kušanec i bivše pilane gospodina Žužića i druga opcija je također vrlo bolna s obzirom da se potrefilo da je i onaj most kod Lučkog bio zatvoren zbog radova, pa su čak naši građani neki morali ići do Jankomira da bi prešli i došli na svoja radna mjesta. Pitanje je, mi smo na svojem vijeću, konzultirali smo se sa ostalim predstavnicima lokalne samouprave i mjesne samouprave i potaknuli smo inicijativu za gradnju mosta, znamo da nije baš situacija bajna, tamo je most na prelazu između Hrašća i Lukavca na Županijskoj cesti prema Dubrancu i dalje bio planiran i to je investicija koja otprilike košta 15 miliona kuna. Da li je moguće da Grad, Županija da inicijativu bar za izgradnju projektne dokumentacije, pa u neka bolja vremena da dođe i do gradnje? Ili druga opcija, da li je moguće napraviti pritisak na Hrvatske vode da se bar ta cesta asfaltira uz kanal? Evo jednim dijelom je u Petrovini asfaltirano. Drugo pitanje je vezano uz stajališta na južnom dijelu u Lukavcu. Evo prošle su dvije godine, nije se napravilo ništa, imamo troškovnike. Međutim da li postoji mogućnost, s obzirom da Grad nema novaca, da se bar naprave nekakva privremena stajališta s potrebnim sadržajima koji će biti višestruko jeftiniji. Hvala lijepo.“

Stjepan Kos: „Što se tiče prvog pitanja, ovakva je situacija. Kada dođe do bilo kakve elementarne nepogode, onda određene državne službe reagiraju prema Gradu. Grad ima svoj stožer za zaštitu i spašavanje. Mi sve upute dobivamo znači od Hrvatskih voda i od Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Sve te državne uprave kad vele, preko policije naravna stvar koja to rješava, i Grada, da je cesta zatvorena, cesta je zatvorena. To mi ne možemo utjecati nikako. Što se tiče toga. Da u kojem slučaju smo mi imali neke ovlasti, mi ne bi te ceste zatvorili, jer znate dok voda dođe od preljevnog dijela do tu, može se to napraviti. Ali mi tu ovlasti nemamo nikakve kao Grad, i moramo slušati više instance naše državne vlasti. Što tiče ceste, to ste već i rekli lijepo da je onaj jedan dio asfaltiran, Grad kao Grad će nastojat da i dalje to napravi, a Hrvatskim vodama mi ćemo poslati. To je najmanji problem da mi pošaljemo njima dopis da se taj dio asfaltira. A kao što se vidjeli da i Grad održava, nije ih nitko drugi održavao, što se tiče šljunčanog dijela. Ni Hrvatske vode, nitko nego mi. I upravo se pripremamo za takve situacije, ne daj Bože da se zatvori, da ima od kud se i do kud se doći. Isto kao što nismo mogli utjecati na onaj most koji je zatvoren, što ste rekli, oni ga u ovom dijelu popravljaju, tako da ja shvaćam naše građane, ali to su dva dana bila, dva dana točno, tri dana, mislim da tu ne bi smjelo biti problema. Evo, hvala.“

Gradonačelnik: „U vašem mjesnom odboru u Lukavcu, osim trenutno prokišnjavanja limenog krova, jedan od značajnijih problema je stvarno javni prijevoz, odnosno ugibalište. Mi imamo, i vi to stavljate već više godina u svoj program rada i u plan, dakle mi imamo realne osnove i plan da sljedeće godine krenemo u izgradnju ugibališta, odnosno stajališta glavnog jednog u južnom dijelu, što je itekako potrebno obzirom da se veliki promet odvija, brz promet i opasan promet na dijelu od Vrhovlja, dakle prema vama. Međutim, to ćemo dakle napraviti, međutim imamo puno problema. Doista taj Lukavac, naš Lukavec, kao da je bio zapušten dugi niz godina, pa tako i kanalizacija na kraju krajeva, kao najveći problem, dakle sve to imamo na neki način u nekakvim prioritetima. Mislim da je najveći prioritet kanalizacija, definitivno. Ali bez obzira što je ona dosta obilna, jer smo računali da bi nam trebalo oko 10 do 12 miliona kn da cijeli Lukavec stavimo u funkciju, odnosno priključimo na kanalizacijsku mrežu. To ćemo napraviti i predložit ću u proračunu za sljedeću godinu opet sljedeću fazu ulaganja, obzirom da to radimo sami, nemamo nikakve pomoći do pomoći koje ćemo eventualno imati jednoga dana iz fondova EU. Sljedeće godine stavit ćemo, i već smo to i planirali da se sljedeće godine izgradi to autobusno stajališta i ugibalište, koje ne znam sad točno koliko dođe, ali znam da dođe preko 200 000 kn, oko 200 000 kn, jer je malo zahtjevnije.“

Darko Stanilović: „Što se tiče odgovora na drugo pitanja, zadovoljan sam ukoliko to stvarno bude. Evo pričekat ćemo još, nadam se da neće biti još 2 godine. A što se tiče prvog dijela odgovora gospodina dogradonačelnika, sve je to nama jasno tko to zapovijeda, tko to određuje, ali mi smo 3 dana odsječeni od svijeta. U današnje vrijeme, kada svi imaju motorole i povezani su, imamo i mobitele, i dobro su nam također i vatrogasci povezani, može se za nekoliko minuta vreće postaviti, ukoliko ih bude potrebe postaviti, a ne da 2 dana se zatvori, a ni kap vode ne prođe. To nije prvi put. Dakle, bar onda asfaltiranje ceste da inicijativa krene prema tome, jer doista je neodrživo da većina ljudi ni ne ide na posao, jer ne vozi gradski prijevoz uopće. Ne mogu si svi priuštiti da se voze na posao osobnim vozilima. Ja molim da se poduzmu inicijative da se ide k nadležnim institucijama, mi smo poduzeli korake i nadam se i nekakvom rezultatu. To će biti sve češće, vjerojatno, s obzirom da se taj sliv spušta za pola metra i bit će češće vode. Prema tome treba ozbiljno razmišljati o tome. Eto, hvala lijepo.“

Stjepan Lučić: „Predsjednice, gradonačelniče, dogradonačelniče, gospođe i gospodo vijećnici i ostali. Imam dva pitanja. U Kučama je prijavljen traktorista koji vozi septičke jame. Ispumpava , dobro. I to biH molio gosp. dogradonačelnika da mi odgovori. I drugo pitanje, počinje skoro izgradnja pješačke staze Vukovina – Staro Čiče, da li se što radi na kružnom toku u Vukovini?“

Stjepan Kos: „Što se tiče prvog pitanja pražnjenja, odnosno ispuštanja cisterni koje odvoze fekalije iz septičkih jama, točno, to je problem. Samo znate, problem se dogodi da oni dođu i ispuste. Mi tamo ne možemo, nema još čeka da se može njih čekati. Ne znamo gdje budu došli i kad budu došli. Pa bi bilo najbolje da svi predsjednici vijeća mjesnih odbora, oni to najbolje znaju, vjerujte mi, kao što znamo i mi kod nas, mi smo ih već par puta prijavili, da naprave dopis tko to vozi i gdje dovozi. I onda će naši komunalni redari izaći vrlo jednostavno. Ovako da neko čeka, možete čekati tu, a oni budu došli tu. Tako da taj dio nije uopće upitan, samo, ali samo ono što se pušta na državnu cestu, pazite. Ono što puštaju na privatnu zemlju, to je vaša zemlja. Tu ne može ni Grad ni nitko u vaše vlasništvo privatno utjecati na to. Tako da tu svatko odgovara za svoju imovinu. Jedino ono što se ispušta na gradsku, odnosno državnu zemlju. Ali država opet ima svoje institucije koje to rade. Što se tiče ovog drugog pitanja, točno, ova izgradnja će krenuti. Evo, mi smo je neki dan gledali, tu pješačku stazu ili nogostup, kako ga hoćete zvati, ja bih ga zvao trotoar bolje rečeno, to svi razumijemo. Što se tiče kružnog tijeka onoga u Vukovini ispred mosta, ono što ste vidjeli projekte, mi smo u razgovoru s Hrvatskim cestama, i oni obećavaju. Čim budu to oni rekli, ide se raditi, jer to oni rade, to nije na nama. Mi ih stalno upozoravamo i čujemo se s njima. Tako mi svoj dio posla, vjerujte, obavimo. Evo. Hvala.“

Stjepan Lučić: „Nisam zadovoljan s prvim pitanjem. Ja bih bio zadovoljan da je kanalizacija napravljena. Onda bi mogli razgovarati o tome. Ako ljudi neće voziti, te crne jame ili septičke jame će ići po selima po grabama. I ljudi će oboljeti. Jer ne mogu u šakama nositi ili ne znam u čemu. Znači da netko to mora odvoziti. I ako mi njih 2, 3 kaznimo, ljudi će prestati voziti, a vi se snađite. A ja sam već pitao i Komunalac. Ni Komunalac neće. Da budemo iskreni, ni oni ne mogu to raditi. A drugo pitanje, znači tu tražim pismeni odgovor, da vidimo, pa ćemo vidjeti na mjesnim odborima. To nije samo u Kučama. To je Rakitovac, Buševac, ili svi mjesni odbori koji postoje samo negdje netko je prijavljen negdje nije. I tako. To je jedno, a drugo, da li će ovo samo biti pješačka staza ili će biti i biciklistička? Hvala.“

Goran Beus Richemberg: „Dva pitanja za gospodina gradonačelnika. Prvo je koliko ste ove godine zaposlili građana Velike Gorice prijavljenih na HZZ-u na programima javnih radova? I drugo pitanje, prije točno 2 godine s ove ste govornice predložili vrlo biranim riječima gosp. Ivana Šukera, predsjednika svoje stranke, za počasnoga građanina Velike Gorice, a vladajuća većina je tada izglasala vaš prijedlog i proglasila ga. U međuvremenu ste iznijeli čitav niz vrlo negativnih kvalifikacija na njegov račun, između ostaloga da je neposredno odgovoran za zastoj , kočenje i blokadu mnogih razvojnih projekata koje vi predlažete. Pa ste čak pitoreskno u jednom trenutku rekli da izgleda da je pao s Marsa, pa sam slobodan pitati jeste li možda požalili što ste ga prije dvije godine predložili za počasnog građanina, i jeste li spremni podržati inicijativu, o kojoj se ovih dana govori, da Gradsko vijeće poništi tu odluku? Hvala lijepa.“

Gradonačelnik: „Trik je pitanje, trik je i odgovor. Znate kad je jedan pisac u Francuskoj drugome poslao prazno pismo i unutra je samo napisao, zapravo stavio je uskličnik, zapravo upitnik. A drugi pisac mu je odgovorio i vratio mu je samo uskličnikom. Evo. Tako ću ja vama isto odgovoriti. Pisanim putem. Što sam rekao, rekao sam, stojim iza toga. Svakoga dana, svakoga trenutka, svakome čovjeku. Tako i gosp. Ivanu Šukeru, čovjeku iz moje stranke, HDZ-a. Što se tiče vašeg prvog pitanja, javnih radova, odnosno zapošljavanja, da bilo ih je. I još uvijek dakle tražimo da se određeni broj naših sugrađana zaposli. Ali mislim da bi bilo najbolje da vam to pisanim putem odgovorim, tako da imate točnu informaciju.“

Goran Beus Richemberg: „Poštovani gospodine gradonačelniče, neobično ću vam biti zahvalan ako doista odgovorite pisanim putem na pitanje o zapošljavanju naših sugrađana putem programa javnih radova. A već sad sam vam zahvalan što ste ovim svojim odgovorom zapravo čvrsto stali uz sve ono što ste izgovorili o gospodinu Ivanu Šukeru, predsjedniku HDZ-a, negdje ako se ne varam u studenome prije 2 godine. Jer zapravo dio velikogoričke javnosti doživljava da vi nemate dobro mišljenje o njemu, i da ste se razišli s njim, pa vas doživljavaju na neki način kao nekakvog antipoda njegovoj politici, a zapravo meni je drago da ste pojasnili da se radi o istoj politici, dakle da vi i dalje stojite na svim onim stajalištima koja ste iznijeli ovdje prije 2 godine hvaleći ga, i zapravo u ime HDZ- otvarajući prostor da on bude prvi u povijesti našega Grada koji će dobiti najviše priznanje takvoga tipa. Nešto su mi govorili da je Vladimir Bakarić vjerojatno u neka stara doba proglašen bio, ali nisam 100% siguran. Jer ovim zapravo dokazujete svoju principijelnost, što ja iznimno cijenim i mislim da je jako važno da s ove gradske govornice ode ta poruka u javnost Velike Gorice da i dalje stojite čvrsto uz predsjednika svoje stranke, da nema nikakvih problema između vas, i da ste vi dakle i dalje iza tog projekta kojega on simbolizira u Velikoj Gorici, i u tome smislu vam doista čestitam. Hvala lijepo.“