Grad Velika Gorica

Pitanja i odgovori

Denivelacija rubnjaka

PITANJA:

Može li se išta učiniti na boljem uređenju silaznih “rampi” na biciklističkim stazama oko Velike Gorice a ne da su staze denivelirane za nekoliko cm i predstavljaju problem kod vožnje. Zašto izvođači ostavljaju toliki “zub” a ne da prijelaz sa staze na prometnicu (u križanjima) svedu na “nultu”. Ovako ispada da nikoga nije briga za bicikliste i da se radi u žurbi a nadzornima kod preuzimanja radova nije bitno. Provozajte se oko naše Gorice a posebno kod AutoZubaka.

Zlatko

Da li će se konačno denivelirati rubnjaci nogostupa na križanju Ulice S.Kolara i Gajeve prema Kurilovečkoj, te S. Kolara i Nikole M. Šipušića. Zanimljivo je da na suprotnoj strani križanja S. Kolara i Lj. Gaja nema nogostupa ali postoji denivelacija. Također već treći put su građevniski strojevi u blizni navedenih raskršća, a nikako da se obavi denivelacija. Gradski promet trebao bi biti prioritet grada, a ne delegacije mjesnim odborima i županijskim cestama.

Goran Vukić

ODGOVOR:

Poštovani,

Kod izgradnje rampi za osiguranje pristupačnosti osobama s invaliditetom prema pravilima struke nužno je izvesti upuštene rubnjake s nadvišenjem od 3- 5 cm, u odnosu na asfalt zbog oborinske odvodnje. Oborinske vode se poprečnim padom usmjeravaju prema rubnjacima, a uzdužnim padom prema slivnicima, da bi odvodnja funkcionirala nužno je da rubnjaci budu izdignuti iznad asfalta.

Dalibor Stuparić, dipl.ing.građ.
Voditelj Odsjeka za izgradnju UO za izgradnju komunalne djelatnosti i promet