Grad Velika Gorica

Obavijesti

Privremena regulacija prometa za vrijeme rekonstrukcije Josipovićeve ulice

Od ponedjeljka 30.08.2010. godine planira se početak radova na rekonstrukciji Josipovićeve ulice u Velikoj Gorici u dužini od 570 m’, a predmetna ulica uređuje se sa svom komunalnom infrastrukturom (oborinska kanalizacija, vodovod, pješačke staze obostrano, javna rasvjeta i dr.). Planirani rok završetka radova je 60 radnih dana.

Za vrijeme izvođenja radova bit će zatvorena Josipovićeva ulica od raskrižja s Kurilovečkom do raskrižja s Ul. S.F.Jape (kod kružnog toka). Obzirom da Josipovićevom ulicom prometuje autobusna linija 335 (Velika Gorica-Pleso-Donja Lomnica) za vrijeme izvođenja radova djelomično će se izmijeniti trasa predmetne linije i to na način da će autobusi redovnom trasom prometovati do raskrižja s Kurilovečkom ulicom na kojem će skretati lijevo na Kurilovečku i njom prometovati do raskrižja s Lomničkom ulicom (II ulaz-sjever) gdje će skretati desno i Lomničkom prometovati do raskrižja s Ul. S.F.Jape te dalje nastavljati svojom redovnom trasom. Za vrijeme trajanja radova privremeno će se premjestiti autobusno stajalište iz Josipovićeve ulice na postojeću stanicu u Kurilovečkoj ulici, a u Ul. S.F.Jape stajalište s lokacije ispred kućnog broja 141 premjestit će se na lokaciju ispred kućnog broja 121.