Grad Velika Gorica

Gradsko vijeće | Obavijesti

Aktualni sat 6. sjednice Gradskog vijeća

Donosimo zapisnik Aktualnog sata 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Velike Gorice.

Goran Beus Richembergh: „A sada u 17 sati i 28 minuta prelazimo na Aktualni sat. Prva se za pitanje gradonačelniku prijavila kolegica vijećnica Snježana Popović Milić, izvolite!“

Snježana Popović Milić: „Hvala gospodine predsjedavajući, dobar dan svim kolegicama  i kolegama, imam dva pitanja koja upućujem gospodinu gradonačelniku. Dana 23.12. odgovorili ste na moj pisani  upit da ćete u zakonskom roku uplatiti Klubu 100 iznos koje je ovo Gradsko vijeće donijelo rebalansom proračuna. Do danas, 30.12. još uvijek niste potpisali nalog za uplatu, koji je razlog tome? Da li je to opstrukcija Kluba 100 jer ste svojevremeno kao suvlasnik RVG grupe bili zainteresirani za zakup istog ili nepoštivanje odluka koje donosi većina u ovom Gradskom vijeću. I pitanje broj dva, vi ćete, gradonačelniče, ući u povijest političkog života Grada, ne samo po sporovima već i po načinu obilježavanja Dana Grada. Naime, intencija uvođenja Lucijskih dana je bila da svi građani našeg Grada proslave Dan našeg Grada pa su se priredbe i događanja organizirale diljem naselja Grada Velike Gorice, a ne samo u Velikoj Gorici. Svečanosti i priredbe održavale su se u Vrhovlju, Donjem Turopolju i u srednjem Turopolju, da ne nabrajam dalje. Ove godine razne manifestacije održavale su se samo u Velikoj Gorici. Također, akademiju povodom Dana Grada, goste ste pozivnicom pozivali samo vi, kao što ste ih i pozivali i na gradonačelnikov domjenak u Klubu 100. Svaka od jedinica lokalne samouprave ima svoj dan. U svakoj jedinici lokalne samouprave upravljaju izvršna i predstavnička vlast, svaki u okviru svoje nadležnosti. Uvjeravam vas da je Grad Velika Gorica jedina jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj gdje na svečanu završnicu poziva samo izvršna vlast. Kako su u Gradu Velikoj Gorici od njenog postojanja na svečanu akademiju uvijek pozivali gradonačelnik i predsjednik Gradskog vijeća, što vas je potaklo da promijenite praksu uljuđenog demokratskog ponašanja?

Goran Beus Richembergh: „Hvala lijepo, gradonačelniče izvolite!“

Gradonačelnik Dražen Barišić: „Gospodine predsjedniče, ne znam da li su bila dva ili tri pitanja?“

Goran Beus Richembergh: „Dva.“

Gradonačelnik Dražen Barišić: „Što se tiče Kluba 100, kao što vam je poznato, sredstva za Klub 100 osigurana su po drugim Izmjenama i dopunama proračuna Grada Velike Gorice za 2009. godinu i biti će isplaćena sukladno rokovima utvrđenim Zakonom o proračunu. Samo to mogu reći.“

Goran Beus Richembergh: „Molim mir u vijećnici. Gospodine gradonačelniče pokušajte se baš držati pitanja. Dakle, nije bilo pitanje to što ste vi odgovorili jer ste to pismeno odgovorili! Vijećnica vas pita, nakon toga, zašto to nije već uplaćeno?“

Gradonačelnik Dražen Barišić: „Kažem vam da će biti uplaćeno u zakonskom roku! To je odgovor.“

Zdravko Lučić: „Pa kaj glumite debile!“

Goran Beus Richembergh: „Molim lijepo mir, gospodine Lučiću izričem vam opomenu! Gospodine Lučiću izrekao sam vam opomenu i molim vas da ne govorite više! Gradonačelniče, odgovorite na drugo pitanje, ako je to odgovor na vaše prvo pitanje.“

Gradonačelnik Dražen Barišić: Što se tiče drugog pitanja, žao mi je uvažena vijećnice što niste sudjelovali, nazočili onim aktivnostima koje smo upriličili povodom obilježavanja Dana Grada, odnosno Lucijskih dana i onda bi vidjeli da smo na Trgu Stjepana Radića organizirali paljenje Adventskih svijeća tijekom četiri tjedna, četiri nedjelje dakle i da su na tom Trgu sudjelovali gotovo svi KUD-ovi s područja Grada Velike Gorice. Slažem se da ću ući u povijest i doista ću ući u povijest po mnogim stvarima, ali što se tiče Lucijskih dana, smatram da ova koncepcija nije nikome naštetila. Dapače, u jednom trenutku, kada su to dozvoljavali vremenski uvjeti, na Trgu Stjepana Radića je bilo nekoliko stotina naših sugrađana, čime možemo potvrditi da je to uspjelo, da je ta akcija uspjela. Odnosno, završili smo i jučer s jednom kulminacijom, to je proslava i obilježavanje Božića u Gorici, u Sportskoj dvorani srednjih škola. Što se tiče Dana Grada, mada smatram da je to već treće pitanje, kao zakonski, legalni predstavnik Grada Velike Gorice u mnogim pravnim radnjama, pa tako i prigodom obilježavanja Dana Grada, doista smatram da nikog nisam povrijedio. Dapače, već u pripremama za Dan Grada i realizaciju svih aktivnosti tijekom toga Dana konzultirali smo i predsjednika Gradskog vijeća. Osnovao sam Povjerenstvo koje je bilo višečlano i koje je zajedno donijelo odluke i temeljem tih odluka su napravljeni svi oni dokumenti ili sav pisani materijal koji je kasnije upućen suradnicima, odnosno našim građanima.“

Goran Beus Richembergh: „Zahvaljujem, vijećnice Popović-Milić jeste li zadovoljni odgovorom?“

Snježana Popović-Milić: „Gospodine gradonačelniče, naravno da nisam zadovoljna s odgovorom jer do sada su uvijek supotpisnici bili i predsjednici Gradskog vijeća, što u ovom slučaju prvi puta nije bio slučaj. Ako ste već promijenili Pravilnik o unutarnjem redu, pa za suradnika za protokol i odnose s javnošću predvidjeli srednju stručnu spremu, kako biste mogli zaposliti svoju blisku suradnicu iz RVG grupe, Elizabetu Stipetić, sugerirajte joj da se malo educira o protokolima koji se na jednak način prakticiraju u lokalnoj i područnoj samoupravi.“

Goran Beus Richembergh: „Hvala lijepo, slijedeća na redu za postavljanje pitanja je potpredsjednica Vijeća, gospođa  Vesna Fabijančić Križanić.“

Vesna Fabijančić Križanić: „Hvala lijepo, imam dva pitanja koja postavljam gradonačelniku. Jedno pitanje se odnosi na odvodnju Donjeg Turopolja. Naime, gradonačelniče, u lokalnim medijima sam čitala vaš intervju povodom ovih svih blagdana i završetka poslovne godine, pa sam između ostalog pročitala da ste rekli da nažalost, za tu tako važnu temu za odvodnju Donjeg Turopolja, prethodna vlast nije napravila ništa pa vi morate početi ispočetka. Ja sam na jednoj od sjednica Gradskog vijeća, kada ste me molili da ja i ostali vijećnici vas uvažavamo kao neposredno izabranog gradonačelnika, zamolila sam vas da uz poštivanje činjenice da ste vi neposredno izabran gradonačelnik i da vi ne smijete obmanjivati javnost pa da će onda i uvažavanje biti drugačije. Naime, prethodna vlast je donijela sve lokacijske dozvole i sve ono što prethodi izdavanju lokacijskih dozvola, a to su projekti i provedene javne nabave za svih osam cjelina. Moje pitanje je, ako se gospodine Vidioviću tužite što drugi upadaju iz reda, onda to prvo primijenite na sebe! Dakle, moje pitanje je u kojoj je sada fazi odvodnja Donjeg Turopolja u smislu izdavanja Potvrde na glavni projekt, obzirom da ste rekli da ste vi osobno zaduženi za taj resor. A drugo pitanje, naravno famozna i opet se vraćam, sportska dvorana! S obzirom, da ste mi čak i pismeno odgovorili da nije uložena tužba protiv Grada već samo prijedlog za ponavljanje postupka, međutim iz dokumentacije koju ste mi dostavili, vidljivo je da je dostavljena i tužba. Bez obzira što je zbog žalbe na javnu nabavu prekinut postupak javne nabave, dana 17. prosinca vi ste ipak dopustili da svi ponuditelji dođu sa svim potrebnim bankarskim garancijama i svim ostalim što je potrebno. Recite mi, kada možemo očekivati, s obzirom da ste u devetom mjesecu rekli da će do kraja godine biti završen postupak javne nabave, a sada je 30.12., pa da će to biti do proljeća, kada će biti postupak javne nabave završen i kada će biti započeta gradnja dvorane. Hvala lijepo.“

Goran Beus Richembergh: „Izvolite, gospodine gradonačelniče.“

Gradonačelnik Dražen Barišić: „Dakle, što se tiče kanalizacije Donjeg Turopolja, doista je jedan od najvećih problema na širem području Grada Velike Gorice kojem treba posvetiti puno pažnje i obzirom da je to jedna doista obimna tema i obzirom da je i detaljna tema kojom ne bih želio nikoga povrijediti, niti bih želio nešto krivo reći, ja ću pisano odgovoriti uvaženoj vijećnici, potpredsjednici Gradskog vijeća. Samo ću spomenuti da će slijedeće godine početi radovi i da će to biti početak izgradnje fekalne kanalizacije kolektora u Mraclinu sa svim ostalim preduvjetima koji će biti poduzeti za nastavak radova na cijelom području Donjeg Turopolja. Što se tiče sportske dvorane, zamolit ću svog zamjenika, gospodina Ervina Kolarca da on odgovori u moje ime.“

Goran Beus Richembergh: „Hvala lijepo, zamjenik gradonačelnika Ervin Kolarec.“

Zamjenik gradonačelnika Ervin Kolarec: „Gospodine predsjedniče, uvažene vijećnice i vijećnici, gotovo svako Vijeće imamo na aktualnom satu pitanje o toj, toliko spominjanoj sportskoj dvorani unazad nekoliko godina. Dakako, i da vi ,gospođo Fabijančić Križanić, niste ovo pitanje sada postavili, dakako da sam dužan kao resorni zamjenik i koji je u našem Klubu HDZ-a u protekle četiri godine bio zadužen za sport, ja bih vas svakako i vas i cjelokupnu velikogoričku javnost izvijestio što se događa po pitanju sportske dvorane. Kao što vam je poznato, raspisan je novi natječaj za izgradnju sportske dvorane sukladno mišljenjima Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske prema kojim mišljenjima se, u konkretnom, slučaju radi o utvrđenim nezakonitostima u ranije provedenom postupku javne nabave. Ne može se sklopiti Ugovor o izgradnji na temelju prijašnje odluke o odabiru sa Gradnjom d.o.o. Osijek, već je potrebno ponoviti cijeli postupak javne nabave. Podsjećam vas da je bivši gradonačelnik Grada Velike Gorice, gospodin Picula, u vremenu kada to nije smio, van svojih ovlasti, potpisao Ugovor u vrijednosti od gotovo 14.500.000 kuna. U ponovljenom postupku javne nabave Gradnja d.o.o. Osijek izjavila je žalbu iako u novom postupku nije sudjelovala. Na žalbu je nadležni gradski odjel poslao očitovanje u kojem se u bitnom navode razlozi ponavljanja postupka javne nabave, odnosno razlozi ne potpisivanja Ugovora s Gradnjom d.o.o. Osijek te se dostavljaju upute Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva u kojima je Gradu rečeno da je zbog ništavosti i nezakonitosti ranije provedenog postupka cijeli postupak oko izgradnje dvorane dužan se ponoviti, što smo mi i učinili. Nadalje, s postupkom nabave se po upitu državne komisije za kontrolu postupka javne nabave, radi izdavanja privremene mjere, privremeno zastalo, a sve do okončanja žalbenog postupka. Samo da vas podsjetim, nakon što je državna komisija za kontrolu postupka javne nabave 16. prosinca donijela odluku i rješenje da privremeno moramo obustaviti natječaj, mi smo to i učinili i nekoliko dana kasnije, 21. prosinca 2009. godine, došlo je i Rješenje Općinskog suda u Velikoj Gorici, da vas ne zamaram, tu ima šest ili više stranica, samo ću reći ono što je bitno, a to je pod 1 da se odbija prijedlog za ponavljanje postupka tuženika Gradnja d.o.o. Osijek iz Osijeka i pod 2, nalaže se tuženiku Gradnja d.o.o. Osijek nadoknaditi tužitelju Gradu Velikoj Gorici trošak parničkog postupka u iznosu od 306.528, 30 kn u roku od 15 dana. Dakako da oni imaju pravo podnijeti i žalbu u roku od 15 dana pa sada ćemo čekati dalje nadležne institucije da kažu svoje. Za kraj, da više ne duljim, dakle, što je razvidno iz ovog detaljnog izlaganja postupamo po zakonu što je, uostalom i vidljivo iz gore opisane odluke Općinskog suda. Pravilno i zakonito vodimo postupke i vjerujemo da će pravda i dalje biti na strani Grada Velike Gorice radi naših građanka i građana, posebno naših sportaša, spreman sam se boriti za pravdu i ići u izgradnju ove športske dvorane, i ako sada malo otežanim putem ali naravno da smo tu i da ćemo se držati zakona i da ćemo samo onog trenutka početi sa izgradnjom dvorane kada institucije budu rekle svoje i mi smo tu da provodimo Zakon Republike Hrvatske. Ja vjerujem da se svi sa mnom slažete.“

Goran Beus Richembergh: „Hvala lijepo, vijećnice Fabijančić! Niste zadovoljni, izvolite.“

Vesna Fabijančić Križanić: „Naravno da nisam zadovoljna. Dobro, ovo ću dobiti pismeno što se tiče odvodnje, iako mi nije odgovoreno zašto se kazalo da nije napravljeno ništa, a kompletno lokacijska dozvola za svih osam cjelina je, ali to je gradonačelnikov stil odgovaranja na pitanja. Što se tiče na zakonitog vođenja postupka! Početkom srpnja kada ste imali i Ugovor, koji još nitko nije proglasio ništavim i nije poništena javna nabava, vi ste sa Osijek Gradnjom potpisali predugovor da ćete zaključiti Ugovor. Doveli ste ponuditelje u situacije da imaju ogromne troškove u javnoj nabavi, da dođu 17., mogli ste ih obavijestiti da je prekinut postupak javne nabave i da ne ulaze u trošak! To je zakonito vođen postupak? Ali o tome će biti još riječi u okviru proračuna.“

Goran Beus Richembergh: „Hvala lijepo. Slijedeća na redu za postavljanje pitanja gradonačelniku je vijećnica Branka Malnar.“

Branka Malnar: „Pozdravljam predsjednika Gradskog vijeća, dopredsjednice i sve kolegice i kolege vijećnike. Prije nego krenem s dva pitanja gospodinu gradonačelniku, ja bih zaželjela svim kolegicama i kolegama čestitati sretan Božić i Novu godinu, i rekla bih da je stari hrvatski običaj da i najveća sirotinja da barem jabuku božićnicu, a ne da se ukida tradicija. A sada prvo pitanje bi bilo, što je sa izgradnjom županijske ceste Lukavec – Peršinovec? Drugo pitanje, zanima me što je sa Pauk službom u Velikoj Gorici, ako mogu dobiti odgovor. Hvala.“

Goran Beus Richembergh: „Hvala lijepo, gradonačelnik Dražen Barišić izvolite!“

Gradonačelnik Dražen Barišić: „Dakle, što se tiče županijske ceste Lukavec – Peršinovec, kao što ste vjerojatno vidjeli na toj cesti su izvršeni određeni radovi. To je jedna od bitnijih cesta na području Grada Velike Gorice, dakle županijskog karaktera. Cesta koja je u jednom dijelu, znači uz Hrašće pa uz Meštricu, odnosno Gornju Lomnicu, obnovljena. Kroz samo naselje Lukavec, iz razumljivih razloga, za sada nije obnovljena, a radovi su započeti od izlaska iz Lukavca pa gore prema Peršinovcu, odnosno prema skretanju prema Markuševcu, odnosno prema Gucima. Do sada su napravljeni pripremni radovi koji će se nastaviti slijedeće godine kada će za to biti povoljni vremenski uvjeti. Dolazi do proširenja ceste i do faznog asfaltiranja ceste, tako da će ona biti obnovljena u onom dijelu za koliko ćemo imati sredstava, nadamo se da će to biti u većem dijelu ali cijeli taj potez od Lukavca do Peršinovca, prema troškovniku koji imamo, bi iznosio 11.000.000 kn. Kao što znate, taj aranžman sa Županijskim cestama se realizira u financiranju, dakle u odnosu 50% naprama 50%. Dakle, koliko Grad Velika Gorica udruži sredstava sa Županijskim cestama, toliko može biti sa druge strane očekivano i toliko se može napraviti. Što se tiče Pauk službe, Pauka dakle i dalje na ulicama Grada Velike Gorice nema. Ugovor o koncesiji otkazan je sukladno Odredbi članka 18. i to putem javnog bilježnika radi neobavljanja ugovorene djelatnosti od strane koncesionara kroz dulje razdoblje te neplaćanja koncesijske pristojbe iz članka 5. važećeg Ugovora. Tužba protiv Grada, koja je bila predmet rasprave na prošloj sjednici Gradskog vijeća Grada Velike Gorice je povučena od strane bivšeg koncesionara.“

Goran Beus Richembergh: „Hvala lijepo, gospođo Malnar jeste zadovoljni?“

Branka Malnar: „Jesam.“

Goran Beus Richembergh: „Slijedeći na redu za postavljanje pitanja gradonačelniku je uvaženi vijećnik Ivan Kuzmec.“

Ivan Kuzmec: „Hvala gospodine predsjedniče, pozdravljam sve prisutne. Ja bih imao dva pitanja., Prvo bi bilo za dogradonačelnika Ervina jer mislim da bi to njemu išlo, a radi se o slijedećem Škola, pučka škola u Novom Čiču je u kritičnom, derutnom stanju. Svake godine mi mještani skupljamo neke priloge da bi uopće mogli nastaviti školovanje ovih đaka koje imamo. To je jedno, ali je vezano i na ovo drugo pitanje. Pitao bih kada će se i da li će se graditi škola, osnovna škola u Novom Čiču. Znamo da je to već na našim razgovorima punih osam godina, možda i nešto više i svake godine je odgovor da će se graditi. Pa mene sada zanima, što se napravilo do sada i da li se išta napravilo i kada bi se ta škola trebala početi ako će se početi. To je prvo pitanje, a drugo mislim da je resor drugog dogradonačelnika Stjepana Kosa, a tiče se ulice Ščitarjevske koja veže Novo Čiče s Lazinom. Na toj cesti su dva mosta koja su kritična. To je županijska cesta i mi smo već postavili pitanje Županiji, ali što je najgore, povećanjem ovog prometa koji je za Domovinski most, ta dva mosta nisu osvijetljena. Znači, cijela ta ulica ima rasvjetu do prvog mosta i onda je nema do drugog mosta, pa bih ja molio, a već to pitanje postavljam na mjesnu samoupravu i upućujem zahtjev svake godine, i svake godine mi se obeća da će se napravit ali da nema idejnog projekta. Pa sada pitam, da li je moguće, jer vidim da u ovom proračunu nema, ali pitam da li je moguće iz kakvih drugih sredstava da se to osvijetli jer su ljudi prisiljeni ići biciklima, a djeca i biciklima i pješke. Sada je mrak, a vrlo je vrlo kritično i opasno pa vas molim gospodine dogradonačelniče odgovor na ovo drugo pitanje. Hvala lijepo.“

Goran Beus Richembergh: „Hvala lijepo, idemo redom, dogradonačelnik Ervin Kolarec.“

Zamjenik gradonačelnika Ervin Kolarec: „Hvala gospodinu Kuzmecu na postavljenom pitanju. Naime, svi smo svjesni u kakvom je stanju stara škola ili škola u kojoj trenutno đaci pohađaju nastavu u Novom Čiču. Ove školske godine u sadašnjoj školi je upisano oko 150 učenika u sedam razrednih odjela, dok sama zgrada ne odgovara niti po prostoru niti po pedagoškim standardima ovom broju učenika. Škola ne raspolaže niti sa školskom kuhinjom, blagovaonicom, zbornicom, adekvatnim sanitarnim prostorijama za učenike i učitelje, knjižnicom i sve ono što pripada jednoj školi mi tamo nemamo. Zato je jedan od prioriteta ove gradske vlasti izgradnja nove škole u Novom Čiču. Ta škola bi bila kapacitet za petstotinjak učenika. Bilo bi oko desetak učionica, kabinet, praktikumi, igralište i kuhinja, blagovaonica, knjižnica, zajednički prostor za učitelje sa prikladnim uredima, čime bi bila omogućena organizacija nastave u dva turnusa, a škola bi ponudila i program cjelodnevnog boravaka za učenike. Novu školu pohađali bi također i učenici iz Turopolja, učenici Bukevja i Veleševca, općine Orle što će onda biti kvalitetno rješenje cjelokupnog upisnog područja za Turopolje i za Posavinu. U fazi smo potpisivanja darovnog Ugovora kojim će Zagrebačka nadbiskupija i Župa Novo Čiče Gradu darovati zemljište za izgradnju nove škole. Škola će biti izgrađena u suradnji s Vladom Republike Hrvatske, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa sukladno čemu su u proračunu Republike Hrvatske osigurana i sredstva za izgradnju škole u visini od 15.000.000 kn. Svakako tu treba nadodati da će i idejno rješenje i glavni projekt, također financijski riješiti i platiti Ministarstvo znanosti, obrazovanja  i športa. Ja ću vas samo podsjetiti da je u našem Gradu zadnja škola izgrađena prije gotovo dvadesetak godina, bolje rečeno, devetnaest, ja mislim u Velikoj Mlaki, i zaista onaj kraj vapi za takvom jednom školom, a samim tim kada izgradimo tu školu u Novom Čiču, rasteretit ćemo i školu u Vukovini, gdje trenutno imamo 950 učenika. Hvala.“

Goran Beus Richembergh: „Hvala lijepo, dogradonačelnik Kos izvolite!“

Zamjenik gradonačelnika Stjepan Kos: „Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege vijećnici o pitanju što je postavila cijenjena vijećnica, odnosno vijećnik Kuzmec znamo slijedeće; da su ta dva objekta, odnosno ta dva mosta napravljena na županijskoj cesti izvan naseljenog mjesta, a ta cesta, oni koji poznaju malo povijest ovog kraja znate da je rađena na nasipu, da je tu nekada bio nasip i da ta cesta nije u skladu sa širinom koju mora zadovoljavati županijska cesta. U suradnji sa županijskom cestom, znači u dogovoru sa Županijskim cestama treba napraviti cijelu rekonstrukciju te ceste Novog Čiča do Lazina, a što podrazumijeva tada i javnu rasvjetu. U sadašnjem slučaju, kada bi se to sada išlo raditi, onda bi trebalo, mislim da je to cca 2 x po 150 m, napraviti niskonaponsku mrežu ali onda bi došli na situaciju slijedeću; išli bi iz mraka u svijetlo, svijetlo mrak, što ne zadovoljava prometne zahtjeve. Stoga, u suradnji sa Županijskim cestama razmotrit ćemo i vidjet taj dio, napraviti projekte i probati osigurati odgovarajuća sredstva da se ta cesta napravi u onoj namjeni kojoj treba služiti. Hvala.“

Goran Beus Richembergh: „Vijećniče  Kuzmec, jeste zadovoljni? Pretpostavljam da nešto baš i niste, izvolite!“

Ivan Kuzmec: „Dakle, što se prvog pitanja tiče, sve mi je odgovoreno osim kada bi se to trebalo početi graditi pa bi zato molio da sada ne duljimo i izlazimo van da mi se pismenim putem to odgovori, a što se drugog pitanja tiče ono je sada takvo stanje da se ide iz svijetla u mrak i iz mraka u svjetlost! Sada je takvo stanje. Zato bi molio, to je 300 m, dobro ste primijetili, znači deset stupova i pet žarulja i mislim da to nije neki tako ogromni napor da se to napravi pa vas molim poduzmete nešto ako možete. Hvala lijepo.“

Goran Beus Richembergh: „Vidim da je duh predsjedničkog kandidata Ive Josipovića prisutan i bez njegovih ljudi u stožeru, a slijedeća za postavljanje pitanja gradonačelniku je kolegica potpredsjednica Vijeća, gospođa Tajana Amšel Zelenika, izvolite!“

Tajana Amšel Zelenika: „Zahvaljujem predsjedniče, poštovani gradonačelniče, kolegice i kolege vijećnici, imam dva pitanja za gradonačelnika. Prvo pitanje se odnosi na vodu u Kozjači. Naime, tijekom mandata protekle vlasti, voda je došla u Kozjaču. Zanima me što ste u ovih šest mjeseci poduzeli da počne izgradnja priključaka te da se stanovnici Kozjače mogu priključiti i koristiti tu vodu koja im je pred vratima. Drugo pitanje ću postaviti, bez obzira što je gospođa Malnar postavila pitanje za Pauk. Zapravo vam želim ispričati jednu dogodovštinu kojoj je prisustvovala i nekolicina ljudi u ovoj dvorani troje, četvero, a odnosi se na slijedeće. Naime, 17. prosinca, u večernjim satima, bili smo u ulici Matije Slatinskog 4, gdje su dva automobila, propisno označena sa invalidskim oznakama bila parkirana na mjestu koje bilo predviđeno za njihovo parkiranje. Jedna od tih osoba je bila stopostotni invalid. Kada su htjeli napustiti svoja parkirna mjesta, to nisu mogli učiniti iz razloga bahatosti jednog vozača koji je sa svojim Seatom zagradio izlaz sa parkirališta koja su predviđena za osobe s invaliditetom. Ne moram vas podsjetiti da je u tim večernjim satima bila vrlo niska temperatura, bilo je poprilično snijega, a oni nisu mogli izvući svoje aute i otići svojim domovima. Pozvali smo policiju, to vam  može potvrditi i vaš član stranke, gospodin Vratić koji je slučajno tamo naletio, policija je došla i rekla ‘kaj vam mi možemo, Pauka u Gorici nema’. Rekli su da prema onome gdje je prijavljen taj čovjek ne mogu doći do njega, zvali su na mobitel, zvali su na telefon i do tog čovjeka nisu mogli doći. Tako smo vam mi na smrzotini jedno sat vremena čekali s čovjekom u invalidskim kolicima i s još jednom osobom koja je bila propisno parkirana kao osoba s invaliditetom i zahvaljujući snalažljivosti jednog kolege uspjeli smo uz pomoć naših sugrađana izgurati ta dva auta, preko snijega i preko trave, postavljajući neke daske preko renzola da se uopće mogu spustiti na cestu i da mogu otići svojim domovima. Ne moram vam pričati kako su se te dvije osobe osjećale, koliko su bile ljute, koliko su bile žalosne pa je došlo do toga da smo vas htjeli zvati doma i pitati što da radimo. Ne mislite li, gospodine gradonačelniče, da je sramota, bez obzira tko obnašao službu Pauka u Velikoj Gorici, bio to čovjek kojem smo dali mi koncesiju za prošlog mandata ili netko deseti, da Grad Velika Gorica nema osnovnu službu! Grad koji je šesti po veličini u Republici Hrvatskoj, da nema Pauk službu koja u ovakvim slučajevima može uskočiti! Hvala.“

Goran Beus Richembergh: „Hvala, gradonačelnik gospodin Barišić izvolite!“

Gradonačelnik Dražen Barišić: „Dopustite da obrnutim redom odgovorim. Prvo ću reći u vezi Pauka. Ako ste me dobro slušali, zbog tih razloga je i raskinut koncesijski ugovor s gospodinom! Gospodin ‘Auto šlep Damir’, dakle koncesionar, nije izvršavao koncesijsku obvezu. On je samostalno, dakle na svoju inicijativu, povukao Pauk odmah početkom srpnja i kolovoza. Dva mjeseca mi Pauk nismo imali, niti smo znali gdje se nalazi. Dakle, zbog tih razloga i zbog tih razloga dolazi do ovakvih situacija, ne samo u toj ulici nego dolazi i u drugim ulicama i zbog tih razloga i želimo to riješiti! Želimo to riješiti da ne dolazi i do većih problema. Međutim, postavit će se pitanje kada ćemo mi, hoćemo li ići na koncesiju za obavljanje Pauk službe u Gradu Velikoj Gorici ili neko drugo rješavanje prometa u mirovanju u Gradu Velikoj Gorici, na kojim osnovama će to biti postavljeno. Očito, gospodin nije bio zadovoljan jer nije mogao komercijalno postaviti svoju djelatnost i nije mogao komercijalno izvršavati, dakle nije od toga imao profit na djelatnost Pauka i rješavanje prometa u mirovanju u Gradu Velikoj Gorici. Dakle, postavlja se pitanje kada ćemo promišljati i razmišljati u budućnosti, kako ćemo to riješiti, morat ćemo postaviti pitanje sa kojom provizijom. Dakle, sa kojom zaradom će taj budući koncesionar biti zadovoljan. Treći moment, koji je vrlo bitan kada govorimo o Pauku, je nova organizacija prometa koja nas čeka u Gradu Velikoj Gorici. Postavlja se pitanje otvaranjem, a ubrzo će se otvoriti, već na proljeće i do kraja godine sve ceste na području Grada Velike Gorice. Govorim o obilaznicama, auto cesti, sjevernoj takozvanoj ‘južnoj’ kroz Miošićevu, auto cesti Zagreb – Velika Gorica prema Sisku i takozvanoj istočnoj obilaznici, u drugoj fazi, hoće li nam trebati Pauk ovdje u središtu Grada koji će biti rasterećen tranzitom i ostalim prometom, a na to će nam odgovoriti prometna studija koju očekujemo na proljeće. Ja sam itekako senzibiliziran na ovakve probleme, kao što i znate i na kraju krajeva ćete vidjeti da smo u proračun ugradili i rješavanje tranzita, odnosno prijevoza osoba sa invaliditetom na području Grada Gorice i jednim Amandmanom ćete vidjeti da ćemo sudjelovati u kupnji kombi vozila za njih. Što se tiče ovog drugog pitanja, molim zamjenika gospodina Kosa da vam odgovori na drugo pitanje.“

Goran Beus Richembergh: „Hvala lijepo, zamjenik gradonačelnika gospodin Kos.“

Zamjenik gradonačelnika Stjepan Kos: „Odgovor je vrlo jednostavan, dat ćemo vam ga pismeno.“

Goran Beus Richembergh: „Vijećnica Amšel Zelenika, izvolite!

Tajana Amšel Zelenika: „Gospodine gradonačelniče, ja sve poštujem ovo što ste vi rekli.Vi ste možda bili nezadovoljni s koncesionarom, iako smo mi dobili informacije da policija, zapravo nije dozvoljavala da on radi jer je u predizbornoj kampanji bilo naređeno da on diže sve automobile koje god može, ne bi li se mi zamjerili građanima. I najedanput je stalo! Ne znam kako se Galjufu isplatilo dizati automobile do vaše vladavine, a kada ste vi došli više mu se nije isplatilo dizati automobile! Ali dobro, to je na vašu dušu! Ne zanima me to i nisam postavila pitanje da razgovaramo o nekakvom koncesionaru i o tome što je on obavljao ili nije. Šest mjeseci je prošlo, odnosno punih pet od kada je raskinuta koncesija s dotičnim koncesionarom. Mene zanima zašto se nije uzeo netko drugi? Zašto se nije našlo alternativno rješenje? Ovo nije jedini primjer. Isti taj čovjek u kolicima, u tih sat vremena, potvrdit će to kolege koji su tu u dvorani, je rekao da vas je iks puta kontaktirao i tražio da ga primite i niste ga još primili po tom pitanju. Čovjek iks puta nije mogao izaći iz svoje kuće jer se nije mogao preko rampe spustiti dole niz parkiralište i ući u svoj auto da bi otišao na posao, a da ne pričam o ljudima s kojima se svakodnevno susrećemo jer imam, nažalost i takav krug ljudi koji nisu u stanju izaći iz svojih automobila          u nekakav šoping centar u Gorici zato jer ne mogu parkirati propisno na svoje mjesto i preko spuštenog rinzola popeti se gore. Znači, to nije problem vašeg nadmudrivanja s bivšom vlašću i bacanjem koncesije ili ukidanjem koncesije, problem je da treba imati viziju i krenuti dalje, a ja ne vidim da ste vi igdje predvidjeli da će se ta Pauk služba složit. Mene osobno, a mislim da niti jednu osobu s invaliditetom se ne tiče, tko će raditi Pauk službu. Pauk službu neće spasiti niti obilaznica jedna, niti obilaznica druga, to su auti u tranzitu. Nama smetaju auti u mirovanju.“

Goran Beus Richembergh: „Slijedeća na redu za postavljanje pitanja gradonačelniku je Vesna Gjurković. Koristim ovu prigodu, ujedno obavijestiti vas da su se na sjednici pridružili predstavnici Vijeća nacionalnih manjina Grada Velike Gorice pa ih ovom prigodom posebno pozdravljam.“

Vesna Gjurković: „Ja vas pozdravljam sve i imam dva pitanja za gradonačelnika. Oba pitanja se odnose na dva prekršena obećanja dana odraslim i malim stanovnicima Grada Velike Gorice. Prvo ste obećanje dali stanovnicima Vinogradske ulice u Buševcu, da će do Božića imati saniranu svoju ulicu. To do danas nije ostvareno. Drugo obećanje ste dali malim Velikogoričanima kada ste u Programu naveli da će se otvoriti klizalište preko blagdana i školskih praznika. Ni ono obećanje Buševčanima niti ovo obećanje malim Velikogoričanima niste ispunili pa ja pitam, zašto jedno, a zašto drugo?“

Goran Beus Richembergh: „Gradonačelniče Barišiću, izvolite!“

Gradonačelnik Dražen Barišić: „Drago mi je da ste me pitali ova dva pitanja, posebice što se tiče Vinogradske ulice u Buševcu. Kao što znate to je županijska cesta. Kao što znate, to je vrlo važna cesta kao što je ova koju sam spomenuo Lukavec – Peršinovec. Bilo bi dobro da se konzultirate i čujete sa građanima koji žive u Vinogradskoj ulici u Buševcu pa da čujete od njih koliko doista brinem. Ja, sam, osobno i moji zamjenici i koliko smo često bili na toj cesti i koliko smo zajedno s njima na licu mjesta, to doista mogu reći, na licu mjesta rješavali neke probleme. Ne mi svojom strukom, jer nismo stručni za to, ali svojim autoritetom da se ubrza. Ono što se moglo napraviti se napravilo u okviru mogućnosti koje su bile tamo na terenu ili vremenskih pogoda ili nepogoda. Obzirom na obilne kiše, ne na niske temperature jer one su došle kasnije, na obilne kiše koje su u mnogočemu usporavale gradnju i rekonstrukciju te ceste sa najboljom voljom mislim da smo napravili puno. Znam da nije napravljeno ono što je obećano i ja se zbog toga ispričavam građanima koji žive tamo, ali doista imamo dobru volju napraviti pravu cestu mada, kao što znate, nismo trebali napraviti cestu u ovom obimu u kojem sada radimo, ali ćemo napraviti onakvu prometnicu kakvu zaslužuju građani onog kraja, odnosno Buševca. Sada smo došli, dakle od silaska s autoceste do rijeke Bune, na tom dijelu je ostalo samo malo, ali niske temperature nam nisu dozvolile da završimo i povučemo asfalt. Nakon toga ćemo proširiti i riješiti most preko rijeke Bune, a onda i drugi dio Vinogradske ulice do samog središta Buševca. Da bi to riješili, da bi, da tako kažem, razgovarali i primirili ljude i dali informaciju i na taj način i vjeru da će to biti riješeno, mi smo organizirali za đake, jer su oni najrizičnija skupina koja živi tamo u toj ulici, organizirali smo kombi prijevoz do škole i od škole i svakako brinemo o tome i javnosti ćemo, čim se steknu vremenski uvjeti, a i građanima u Buševcu ćemo reći kojim tempom, sa kojim zahvatima i u kojem roku ćemo završiti Vinogradsku ulicu. Napominjem da je moguće, obzirom da je pristupna cesta prema naplatnim kućicama otvorena, tako da naši sugrađani koji tamo žive nisu odsječeni od svijeta ali da ipak u otežanim uvjetima žive i mi sa njima suosjećamo i imamo najbolje želje da se to riješi. Na drugo pitanje, klizalište, pokušavali  smo klizalište više mjeseci dogovoriti. Naime, od ponuda koje su se kretale sve više od 200.000 kn, ja osobno, a i moji zamjenici i suradnici nismo imali hrabrosti potrošiti najmanje 207.000 kn, a to je bila najniža cijena, a troškovi bi se popeli na 250 do 280.000 kn. Kada smo vidjeli da je to doista izvan mogućnosti i trenutne situacije koja je vladala u Gradu, a mogu vam reći osobno da smo tih dana pregovarali sa Sindikatima predškolskih ustanova Grada Velike Gorice, doista ne bi bilo niti moralno da idemo u takav trošak, a sve smo ostale molili proračunske korisnike, u tom socijalnom dijalogu, da zadrže standard, odnosno plaće na razini ove godine i na kraju smo razgovarali s vašim Sindikatom i hvala vam na razumijevanju. Nismo dakle mogli realizirati klizalište. Uostalom, rekli smo da ćemo ta sredstva slijedeće godine utrošiti na uređenje jedne sportske dvorane, jer smatramo da tim sredstvima možemo za duže razdoblje promijeniti parket u jednoj od sportskih dvorana, a velike probleme imamo u osnovnoj školi ‘Nikole Hribara’ i velike probleme imamo u osnovnoj školi ‘Vukovina’. Mislimo da je to pametnije. Ako smo nekoga povrijedili s time, žao nam je! Djeca će moći klizati u Novom Zagrebu ili negdje drugdje ali mi ta sredstva, odnosno te novce, možda smo imali, ali ih na taj način nismo htjeli potrošiti.“

Goran Beus Richembergh: „Hvala lijepo, vijećnica Gjurković!“

Vesna Gjurković: „Pa nisam baš zadovoljna odgovorima. Što se tiče Vinogradske ulice u Buševcu, radovi na autocesti su završili, cesta je otvorena negdje u četvrtom mjesecu, bar koliko me sjećanje služi, dakle četvrti, peti mjesec. Dakle, prošlo je osam mjeseci i svašta se moglo i nije se moralo čekati ove zimske nepogode da bi se nešto tamo napravilo. Osim toga, koliko ja znam, izvođač koji je radio na autocesti je dužan staviti ulice koje je svojim radovima raskopao u početno stanje, znači sanirati ih, a vi ste taj koji ste očito nekom kontrolom, nadzorom, razgovorima sa izvođačima radova mogli to ubrzati ili potaknuti. Ali ono što sam sad ostala malo začuđena s odgovorom na drugo pitanje. Ako ste već znali unaprijed da nećete moći realizirati klizalište, onda bi bilo pošteno reći djeci, roditeljima da nema klizališta, jer nema novaca. S druge strane, toliko je pravnih subjekata u ovom Gradu velikih, od trgovačkih lanaca, banaka, osiguravateljskih kuća do nekih velikih poduzetnika, privrednika, a vi ste medijski čovjek i znate kako se dolazi do sponzorskih sredstava. Za takve stvari, na primjer prošlih godina to isto klizalište je bilo otvoreno, a da Grad to nije koštalo niti jedne kune pa ne mogu vjerovati da u razgovoru s tim nekim većim subjektima niste mogli doći do toga da se skupi 200.000 kn pa da Grad to ne košta, a da svoje obećanje ipak ispunite.“

Goran Beus Richembergh: „Hvala lijepo, slijedeća na redu za postavljanje pitanja gradonačelniku je kolegica vijećnica Barbara Grđan Odrčić. Odustajete? U redu. Slijedeći na redu je kolega vijećnik Ante Štrljić. Odustajete? Hvala lijepo. Slijedeći na redu je kolega vijećnik Stjepan Lučić.“

Stjepan Lučić: „Predsjedniče, gradonačelniče, dogradonačelnici, vijećnici i vijećnice ja bih samo dva pitanja postavio gradonačelniku. Nisu teška, lako će odgovoriti, jer nisu u proračunu. Da li postoji naselje Kuče u Gradu Velikoj Gorici, a da nije moglo upasti u proračun? To je jedno naselje lijepo, među najvećima u Velikoj Gorici i da nismo mogli da upadne u proračun. Mislim da je malo nezgodno. To je jedno pitanje, a drugo pitanje je kada će preći investicije preko Veterinarske stanice? Vidimo da se i cesta nagurala na Veterinarsku stanicu, da nije mogla od Novog Čiča, da se prije razgrana, ući u Veliku Goricu i tamo nego je skrenula uz Veterinarsku stanicu i mislim da nikakvih nema investicija u Donjem Turopolju. Dođu neke male investicije, ali to su investicije tako male, kao da bi zrno pustio i dođe golub i odnese ga i zrna više nema, a dođe rebalans u desetom mjesecu i nema novaca. Samo ta dva pitanja, hvala lijepo.“

Goran Beus Richembergh: „Hvala lijepo, zamjenik gradonačelnika gospodin Stjepan Kos.“

Zamjenik gradonačelnika Stjepan Kos: „Ja bih samo napomenuo da naselje Kuče još uvijek postoji na karti u Gradu Velikoj Gorici i da je to jedno od većih naselja u Gradu Velikoj Gorici, a što se tiče da nije u proračunu, to nije točno jer svatko tko poznaje sustav izrade proračuna, onda treba znati šta u taj proračun ide. Programi mjesne samouprave i ostalih donose se kasnije, što treba napraviti i što će se napraviti. Stoga, naselje Kuče nije isključeno. Ne bih vam ja sada napominjao koliko je u protekle dvije godine novca u naselje Kuče potrošeno, jer nema potrebe, kada vi to dobro znate. Stoga, Kuče je tamo gdje je i biti će kao i sva naselja našeg Grada zastupljeno sa odgovarajućim programima, odgovarajućim donacijama, sa svime onime što imaju i ostali. To je prvo pitanje. Drugo pitanje, što se tiče prometnica. Pa ne očekujete valjda da za pet mjeseci možemo napraviti nešto. Pričekajte godinu dana pa ćete se uvjeriti i onda ćete, ja se nadam, sa ove vijećnice pohvaliti sve ono što je napravljeno. Samo da vam napomenem da se u četvrtom mjesecu provezete tamo, kada vrijeme dozvoli, provezite se po ovoj cesti od Veterinarske stanice prema mostu, prema Kušancu pa budete pogledali na lijevu stranu i onda budete mogli reći da se tu zbilja nešto radi i gradi. Stoga, malo strpljenja, ali biti ćete zadovoljni.“

Goran Beus Richembergh: „Hvala lijepo, vijećniče Lučić jeste zadovoljni?“

Stjepan Lučić: „Nisam zadovoljan s odgovorima. Sada kada bi se mi vraćali unatrag šta je napravljeno u kojim mjestima prije pet, deset, petnaest godina, mislim da ne bi bilo u redu. Ja sam pitao za ovaj proračun koji ćemo danas ili prihvatiti ili ne prihvatiti, to je jedno. Drugo, ovdje nisam pitao samo za ceste, nego sam općenito pitao koja je izgradnja i koja investicija dolazi u Donje Turopolje. To sam pitao. To znači da treba biti ipak neka veća investicija. Možemo pogledati u proračunu, mi ćemo krenuti od Kurilovca, Gradića, Lomnica, Mlake,  Ščitarjeva, Plesa i svi su unutra upisani, a kada odemo u Donje Turopolje nema nas nigdje. Hvala lijepo.“

Goran Beus Richembergh: „Hvala lijepo, slijedeći na redu za postavljanje pitanja je vijećnik Lučić i sat ćemo zaključiti pitanjem kolegice Vesne Škare Ožbolt.“

Zdravko Lučić: „Prvo bi bila sugestija da se pismeni odgovori jednostavno uvrste u zapisnike, tako da budu na jednom mjestu. Mislim da bi to bilo dobro. Ja se sada neću osvrtati na ovaj pismeni odgovor, koji sam dobio, jer nisam zadovoljan. No, jedno bih pitanje pitao sukladno onom čime se ja na neki način bavim. Svi znamo, da u našem Gradu, zapravo u Hrvatskoj, samo je jedna utvrda napravljena koju je jedna zajednica napravila. To je Lukavec grad. I da dakako, nitko drugi tu nije sudjelovao nego ona i bio je ovakav kakav je sad, u 18. stoljeću. Dakle, nitko nije ništa ulagao i onda kada je to oduzeto 1947. sve skupa kakvo je onda bilo ružno vrijeme, sada je došlo lijepo kada se vraća, mislim da nema nikakvog razloga, sukladno tome, da se pokaže volja za povratom. Mislim da bi bilo dobro da se razmisli o tome, kao što je Izvršno vijeće Grada Zagreba odlučilo da daje na upotrebu Lukavec grad Plemenitoj opčini turopoljskoj 1993. da nešto u tom smislu napravi i Grad. Pa ja pitam gradonačelnika da li mu je takva misao i takvo razmišljanje strano ili blisko?

Goran Beus Richembergh: „Hvala lijepo, gradonačelnik Barišić, izvolite!“

Gradonačelnik Dražen Barišić: „Ne bih želio prejudicirati neke stvari ali ću reći što je sad trenutno sa Starim gradom Lukavcem“

Goran Beus Richembergh: „Molim vijećniče, komentirat ćete kada vam gradonačelnik odgovori!“

Gradonačelnik Dražen Barišić: „Ugovor o koncesiji je raskinut putem javnog bilježnika radi neplaćanja koncesijske naknade utvrđene Ugovorom.“

Goran Beus Richembergh: „Vijećniče Lučiću, molim vas, komentirat ćete naknadno!“

Gradonačelnik Dražen Barišić: „Dugovanje u trenutku raskida Ugovora iznosilo je cca 13.000,00 kn, a inicirano je nekoliko sastanaka radi pokušaja dogovora i mirnog rješenja nastalog dugovanja, koji su ostali bezuspješni. To sam vam rekao zbog toga što je potrebno da svaki građanin Grada Velike Gorice zna što je trenutno sa Starim Gradom Lukavcem. Zbog toga i zbog onoga što je rekao uvaženi vijećnik Lučić, a i zbog toga što je to na neki način sinonim Grada Velike Gorice i o tom povijesnom objektu itekako se trebamo brinuti. Pozitivno razmišljam, pitali ste me kako razmišljam, pozitivno razmišljam o Starom Gradu Lukavcu ali mislim da je tome potrebna temeljitija priprema kako bi u budućnosti mogli donijeti i prosuditi kome i pod kojim uvjetima i na koji način ćemo dati na korištenje  Stari Grad Lukavec. Doista, u ono vrijeme kada je on građen nije bilo puno, da to tako kažem, oblika društvenih zajednica, odnosno legalnih mogućnosti i na legalan način da neke udruge ili netko drugi gradi takav objekat. Poznato je tko ga je gradio, međutim danas je društvo puno šire, sastavljeno od puno udruga i svaka od udruga, vjerujem da bi većina udruga aplicirala na Stari Grad Lukavec, i tu treba pomiriti mnoge te udruge. Zato predlažem da tome prionemo detaljnije i temeljitije i da uvažimo sve one potrebne informacije, i one povijesne, i ove sadašnje, i da onda sa jednim drugačijim pristupom da vidimo i donesemo odluku što ćemo sa Starim Gradom Lukavcem. Ne samo s njim, ima takvih objekata više. I to nećemo riješiti samo tako i to nećemo riješiti na taj način da će gradonačelnik uzeti ključeve dati nekome i potpisati revers. Ne, to sigurno neće! Jer ne samo ja, kao gradonačelnik ili moj prethodnik, mi smo bili gradonačelnici Grada Velike Gorice i svih građana, a ne samo nekih skupina.“

Goran Beus Richembergh: „Hvala lijepo, vijećnik Zdravko Lučić.“

Zdravko Lučić: „Gospodine gradonačelniče, budući da vam nitko ne šapće pa možete sada i mene gledati, kako bi rekao Štef Kos. Ja znam kada izađem ovdje i kaj pitam! Iz mene ne treba delati bedaka i odgovarati mi ono kaj ne pitam! I nikakve propagandne trikove ovdje ne treba izvoditi! Dakle, nezadovoljan sam time jer sam pitao da li ste vi skloni tome da se to vrati onima koji su to radili? Ili nisi?  Dakle, ja smatram da nisi! Samo sam htio da to javno kažeš! A ovo da ćemo raspolagati s nečim što nije pripadalo našim pređima, to je bahatost političke vlasti koja je izgubila svoje temelje plemenite volje naroda.“

Goran Beus Richembergh: „Hvala lijepo, slijedeća za postavljanje pitanja je vijećnica Vesna Škare Ožbolt, izvolite!“

Vesna Škare Ožbolt: „Poštovani gospodine predsjedniče Gradskog vijeća, moja dva pitanja odnose se na gradonačelnika. Mislim da je Grad Velika Gorica u Zagrebačkoj županiji na vrlo lošem glasu po dugotrajnosti vođenja postupka lokacijskih i građevinskih dozvola. Naime, ogromni su zaostaci na tom polju pa moje pitanje gradonačelniku je što će poduzeti da se taj postupak ubrza, da se zaostaci u velikom broju riješe? Razumijem da sada nema odmah u glavi te brojke, koliko je zaostataka, koliko je novo pristiglih zahtjeva. Držim da to treba vrlo brzo rješavati kako bi se, na neki način, ubrzao razvoj Grada, i to baš u ovim kriznim vremenima, pa ga molim za komentar i za planove što će napraviti po tom pitanju. I drugo pitanje, s obzirom da je kriza doista velika i da će Velikogoričani u vrlo malom broju ovog ljeta, odnosno iduće godine, ići na godišnji odmor na more, što je poduzeo da se legalizira kupalište na Čiču i što je poduzeo da Velikogoričani imaju legalno kupanje preko ljeta. Hvala.“

Goran Beus Richembergh: „Hvala lijepo, tko će odgovoriti? Zamjenik gradonačelnika, gospodin Stjepan Kos.“

Zamjenik gradonačelnika Stjepan Kos: „Brojke nisu za glavu, brojke su za papir, a papir kaže slijedeće: da je Grad Velika Gorica kada je dobio nadležnost za izdavanje lokacijskih i građevinskih od 01.01.2008. godine naslijedio 784 neriješena predmeta iz Županije, da je broj zaprimljenih predmeta u 2009. bio 1517, što bi nam ukupno dalo brojku od 2301 predmet. Da li upravnih imam, da li neupravnih dat ću vam sve pismeno. Riješeni predmeti u 2008., znači oni zaostaci, 461. Broj riješenih i zaprimljenih u 2009. godini 1096, što znači 1557 predmeta. Ostalo je iz 2008. 323, a broj neriješenih predmeta zaprimljenih  u 2009. je 421, što znači 744 predmeta. Da bi to pogledali matematički, svi predmeti koji su bili zaprimljeni kada je Grad Velika Gorica dobio suglasnost da izdaje lokacijske, odnosno građevinske, bili bi u plusu 20. Broj zaprimljenih prema riješenih 20. Ja ću vam to argumentirati papirom od nadležne pročelnice koja je to sve napravila onako kako treba. Znači, bio bi 20. One zaostatke koje rješavamo od 2008., znači imamo sada ukupno 744 ili 32% neriješenih, a 1557, što znači 68% riješenih. U razgovoru sa v.d. pročelnicom i Upravnim odjelom, a kao što ste mogli pročitati iz tiskovina ili lokalnih ili širih ili još najširih, rekli smo, gospođa to jako dobro zna, da kak bi rekli turopoljci ‘kad ševa zapjeva’, tamo negdje peti mjesec mora biti nula! Koliko ćemo mi uspjeti? Ja se nadam da ćemo uspjeti. Sve zavisi o novim prostornim planovima. Vama je to dobro poznato, ja to ne trebam objašnjavati kao nekima kada me pitaju. Prostorni planovi kada se mijenjaju, svi oni koji su zaprimljeni, opet se mora da li ispočetka ili nadopunjavat ali svi oni koji su primljeni vjerujte da će biti riješeni. Ja se nadam da se u petom mjesecu vidimo, možda i na kupalištu, ovo što će sada još gradonačelnik reći pa da ćete uvjeriti da je to tako. Držite me za riječ, a ja ću se potrudi da to bude tako. Hvala.“

Goran Beus Richembergh: „Hvala lijepo, na drugo pitanje odgovorit će gradonačelnik gospodin Barišić.“

Gradonačelnik Dražen Barišić: „Razumljivo pitanje, gospođo vijećnice i svi ostali vijećnici koje se postavlja svaki puta kad malo zagrije i zatopli, gdje ćemo se kupati u Velikoj Gorici i pitanje na koje moramo odgovor kad-tad dati i uvijek moramo biti spremni na njega. Trenutno vodimo razgovore i imamo zahtjev od vlasnika, korisnika, zapravo koncesionara na jezeru Čiče i trenutno vodimo razgovore kako ćemo to razriješiti. Mislim da smo blizu rješenja ali o tom potom. Ja vas mogu pismeno izvijestiti u kojoj smo fazi i kakvo bi to rješenje moglo biti. Mislim da smo za slijedeću godinu u prostornom planiranju, da smo čak planirali izvjesna sredstva za izradu urbanističkog plana uređenja jezera Čiče. Mogu samo reći da smo s minimalnim financijskim sredstvima na području mjesta Novo Čiče uredili jezero Ježevo, dakle, koje je napušteno i koje se više ne koristi ali koje je ovako zgodno za ribiče, nije još za kupanje, možda će biti, o tom potom ali da razmišljamo o tome, i te kako razmišljamo. Drago mi je da vi isto razmišljate o tome i drago mi je da ste i vi svjesni te potrebe koje su svjesni i mnogi velikogoričani.“

Goran Beus Richembergh: „Zahvaljujem, vijećnice Ožbolt jeste zadovoljni? Jeste? Hvala lijepo. Time smo zaključili aktualni sat i prelazimo na prvu točku dnevnog reda.“