Grad Velika Gorica

Gradsko vijeće | Obavijesti

Obavijest o 6. sjednici Gradskog vijeća

6. sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice održati će se 30. prosinca 2009. godine (srijeda) u 17,00 sati, u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37, Velika Gorica. Na sjednici će biti predložen i Proračun za 2010.  godinu.

Predložen je sljedeći dnevni red:

1. Prijedlog Proračuna Grada Velike Gorice za 2010. godinu s projekcijom za 2011. i 2012. godinu
a) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice u 2010. godini,
b) Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu,
c) Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi Grada Velike Gorice za 2010. godinu,
d) Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu Grada Velike Gorice za 2010. godinu,
e) Prijedlog Programa djelovanja za djecu i mlade Grada Velike Gorice za 2010. godinu,
f) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice za 2010. godinu,
g) Prijedlog Programa javnih potreba u športu Grada Velike Gorice za 2010. godinu,
h) Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Velike Gorice za 2010. godinu,
i) Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Velike Gorice za 2010. godinu,
2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Velike Gorice za 2010. godinu,
3. Prijedlog Odluke o komunalnom redu
4. Prijedlog Pravilnika o najmu stanova u vlasništvu Grada Velike Gorice
5. Prijedlog Zaključka o sklapanju nagodbe o potpunom izvlaštenja nekretnina s Hrvatskim cestama d.o.o.
6. Prijedlog Zaključka o sklapanju Ugovora o zakupu plinske mreže

Priloženi dokumenti:

1. Prijedlog Proračuna za 2010. (ZIP)

2. Ostali materijali za sjednicu (ZIP)