Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Obavijesti

Priopćenje medijima o raspisivanju izbora za predsjednika Republike Hrvatske


REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO
REPUBLIKE HRVATSKE
Klasa: 013­04/09­11/01
Urbroj: 507­09­01
Zagreb, 3. studenoga 2009.

P R I O P Ć E N J E

Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 30. listopada 2009. koja će stupit i na snagu 4. studenoga 2009., raspisani su izbori za predsjednika Republike Hrvatske.

Izbori će se održati u nedjelju 27. prosinca 2009.

Izbori se provode na biračkim mjest ima na području Republike Hrvatske, a u inozemstvu u diplomatskim misijama ili konzularnim uredima Republike Hrvatske.

Kandidat i za predsjednika Republike Hrvatske su svi koji su predloženi od jedne ili više političkih stranaka i podržani pravovaljano prikupljenim potpisima, najmanje 10.000 birača, ili koji su predloženi od birača na temelju pravovaljano prikupljenih najmanje 10.000 njihovih potpisa (čl. 8. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske („Narodne novine br.22/92, 42/92, 71/97, 69/04. i 99/04.)).

Potpisi birača u postupku kandidiranja za izbor predsjednika Republike Hrvatske prikupljaju se na obrascu koji je propisalo Državno izborno povjerenstvo.

Svaki birač smije svojim potpisom podržati samo jednog kandidata za predsjednika Republike.

Državno izborno povjerenstvo izvješćuje da se obrasci na kojima se prikupljaju potpisi birača mogu kupit i u prodavaonicama „Narodnih novina“ od četvrtka 5. studenoga 2009., jer od tada počinju teći izborni rokovi, te će bit i dostupni i na web stranici Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske – www.izbori.hr.

Državno izborno povjerenstvo podsjeća da uz prijedlog kandidata mora bit i priloženo po sudu ovjereno očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature te očitovanje političke stranke ovjereno kod javnog bilježnika da je stranka predložila kandidata na način predviđen njihovim statutom ili posebnom odlukom donesenom na temelju statuta.

O redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisalo je Obvezatne upute o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova (Obvezatne upute broj I) i Obvezatne upute o obrascima za postupak kandidiranja (Obvezatne upute broj II), a koje će bit i objavljene u „Narodnim novinama“ od 4. studenoga 2009. Ove Obvezatne upute bit i će objavljene u „Narodnim novinama“ od 4. studenoga 2009. te će stupit i na snagu 4. studenoga 2009.

Prijedlozi kandidata za predsjednika Republike Hrvatske moraju prispjeti Državnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku 12 dana od dana raspisivanja izbora, dakle najkasnije do 16. studenoga 2009. do 24:00 sata. Državno izborno povjerenstvo će u roku 48 sati od isteka roka za prispjeće kandidatura za izbora predsjednika Republike Hrvatske u svim dnevnim novinama u Republici Hrvatskoj i na Hrvatskoj radioteleviziji objavit i listu kandidata za predsjednika Republike Hrvatske te će u istom roku dostavit i diplomatskim misijama ili konzularnim uredima Republike Hrvatske radi njezine javne objave u inozemstvu, dakle najkasnije do 18. studenoga 2009. do 24:00 sata.

Sve obavijest i vezane za provođenje izbora mogu se dobit i u Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske na slijedeće brojeve telefona:

Tel:01/4569­712
01/4569­713

Broj faksa:
01/6303­509
01/4569­781

te putem elektronske pošte Državnog izbornog povjerenstva : dip@izbori.hr

Radno vrijeme: radni dan: 8:30 – 16:30 sati.
subote i nedjelje: 9:00­14:00 sati.

Državno izborno povjerenstvo obavještava da će posljednjih dana zaprimanja
kandidatura radno vrijeme biti slijedeće:
­ 14. i 15. studenoga 2009 ­ 08:30­ 20:00 sati
­ 16. studenoga 2009. ­ 08:30­ 24:00 sata.

PREDSJEDNIK
Branko Hrvatin, dipl. iur.