Grad Velika Gorica

Vijesti

Održana konferencija o EU fondovima

Hrvatska udruga poslodavaca – Centar za europske pretpristupne procese u suradnji s Gradom Velikom Goricom, VG Poduzetničkim centrom, Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj i Privrednom bankom Zagreb organizirala je konferenciju na temu: „Dobrim idejama do EU fondova za gospodarstvo i poljoprivredu“.

Cilj konferencije je upozanavanje predstavnika poslovne zajednice i regionalnog razvoja s primjerima odobrenih projekata u okviru PHARE i SAPARD pretpristupnih programa. Ulagački okvir kroz IPA program s posebnim naglaskom na IPARD program za jačanje poljoprivrednog i prehrambenog sektora te predstojeće natječaje prezentirali su visoki predstavnici koordinacijskih nacionalnih tijela Ministarstvo financija, Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU te Delegacija europske komisije u Hrvatskoj. Poljoprivrednici, poduzetnici, regionalne institucije su istaknuli primjere najbolje prakse u području poslovne infrastrukture, prekogranične suradnje sa Slovenijom te potpore izvozno orijentiranim tvrtkama i ulaganjima u poljoprivredna gospodarstva i prehrambeni sektor. Konzultantske tvrtke su uputile relevantne preporuke kod promišljanja identifikacije i izrade projekata, a važnost partnerskog i sektoralnog umrežavanja je prezentirana kroz klasterizaciju i inkubatore.U konačnici banke su prezentirale sufinancijski aspekt i potporne usluge korisnicima prilikom aplikacije projekata.

Kroz pristupne programe CARDS, ISPA, SAPARD i PHARE u razdoblju od 2003-2006, dodijeljeno je oko 297,3 milijuna eura od čega je ugovoreno oko 80 % sredstava, a konačni rezultati procjene apsorpcijske uspješnosti Hrvatske se očekuje nakon provedbe ugovorenih projekata i završetka svakog programa. Novo fondovsko razdoblje u okviru IPA programa je već stupilo na snagu krajem 2008. godine s ukupnim proračunom od 592,6 milijuna eura do 2010.godine.
Na temelju dosadašnjih rezultata procjenjuje se još uvijek nedovoljna informiranost kao i slabi kapaciteti u pripremi uspješnih projektnih prijedloga u odnosu na raspoloživa sredstva. Ovo je prilika da se stavi naglasak na pravovremnu i kvalitetnu pripremu EU projekata također i za predstojeće razdoblje korištenja Strukturnih i Kohezijskog fonda sa značajno širim spektrom ulagačkih mogućnosti posebice za poslovnu zajednicu, a koje stupa na snagu ratifikacijom članstva RH u EU.

HUP kao aktivan sudionik u pristupnom procesu je pravovremeno istaknuo važnost pripreme svih korisnika, a posebice poslovne zajednice u korištenju bespovratne potpore EU fondova osnivanjem strateškog projekta – Centra za europske pretpristupne procese koji je kroz svoje aktivnosti informiranja, edukacije i savjetovanja postao najznačniji promotor integracijskih procesa na nacionalnoj razini te time i utjecao na povećanu spremnost i ojačane kapacitete u povlačenju sredstava iz EU fondova.
Predmetna konferencija predstavlja sintezu rada centra i dosadašnje suradnje s nadležnim tijelima provedbe EU programa u preporukama prema svim dionicima a posebice prema poslovnom sektoru i poljoprivredi o modalitetima korištenja programa, a jedan od njih je svakako putem partnerstva s javnim sektorom , međusektoralnim umrežavanjem te međunarodnom i regionalnom suradnjom.