Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Obavijesti

Odluka Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za predsjednika Republike Hrvatske


VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 3. stavka 1. i članka 4. Zakona o izboru predsjednika
Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 22/92, 42/92, 71/97, 69/2004, 99/2004 i 44/2006),
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. listopada 2009. godine donijela

O D L U K U

o raspisivanju izbora za predsjednika Republike Hrvatske

I.

Raspisuju se izbori za predsjednika Republike Hrvatske.

II.

Izbori za predsjednika Republike Hrvatske održat će se u nedjelju, 27. prosinca
2009. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.

Klasa: 013-03/09-01/07
Urbroj: 5030109-09-1

Zagreb, 30. listopada 2009.

PREDSJEDNICA

Jadranka Kosor, dipl. iur.